RAMShopSite

 • Oprema i alati za autogeno rezanje i zavarivanje
 • Zaštitna oprema, odjeća i obuća za autogeno rezanje i zavarivanje
Ram Rijeka Cebora Kemmpi Strojopromet
Dostupni proizvodi
Šifra artikla
Uzlazno Silazno
Naziv artikla
Uzlazno Silazno
Oznaka
Uzlazno Silazno
Mjerna jedinica
Uzlazno Silazno
Cijena
Uzlazno Silazno
 
Nema dostupnih proizvoda
Dostupni rezervni dijelovi
Šifra artikla
Uzlazno Silazno
Naziv artikla
Uzlazno Silazno
Oznaka
Uzlazno Silazno
Mjerna jedinica
Uzlazno Silazno
Cijena
Uzlazno Silazno
 
Nema dostupnih proizvoda
 • Opis proizvoda
 • Kontakti

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Proizvod: Interna plinska smjesa
Stupanj čistoće: O2<5 ppm, H2O<5 ppm
Izgled: bezbojan plin
Miris: plin bez mirisa
Granica zapaljivosti u zraku: nije zapaljiv

UPOZORENJE:

U visokim koncentracijama može uzrokovati zagušenje. Dodir s proizvodom u tekućem stanju može uzrokovati ozebline.

BOJA BOCE:

Secur pneus boja boceSvjetlo zelena RAL 6018
(europski standard SIST-EN 1089-3)

 

TABELA ZA PRETVARANJE:

1 m3 = 1,147 kg = 1,418 l
1 kg = 0,872 m3 = 1,236 l
1 l = 0,705 m3 = 0,809 kg

m3: u plinovitom stanju pri 15°C in 98 kPa (735,5 mm Hg)
l: jedinica volumena za tekuće stanje

NAČIN ISPORUKE:

PLINOVITO STANJE U BOCAMA
KAPACITET IH2O VANJSKI PROMJERmm VISINA*
mm
BRUTO TEŽINA*kg SADRŽAJ PLINA**kg
10 168 960 23,2 2,0
40 203 1650 53,8 6,0 - 8,0

* S ventilom i kapom
Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

U BATERIJAMA
BROJ BOCA DIMENZIJE (d x š x v) mm BRUTO TEŽINA** kg SADRŽAJ PLINA** kg
16 x 40l 900 x 900 x 1910 1186 128
25 x 40l 1130 x 1130 x 1910 1860 200

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

Upotreba i usluge:

Vrsta upotrebe

 • punjenje guma za laki teretni promet
 • punjenje guma za teški teretni promet
 • punjenje čamaca na napuhavanje

Usluge koje su na raspolaganju kupcima

 • transport u bocama, baterijama i rezervoarima
 • planiranje i smještaj sustava za distribuciju plina
 • isporuka opreme za pravilnu upotrebu plina
 • pomoć i tehničko savjetovanje u svezi transporta,
 • distribucije i upotrebe plina
 • internetski servis (www.securpneus.com)

SECUR PNEUS ima vlastitu linijsku opremu, standardni i ekonomičan regulator tlaka, standardni i ekonomična kolica za boce, a također i promidžbeni materijal (crveni ventili, ljepila, poklopci za cilindre, poster, izložbeni stalak. Brošura).

Tehničke karakteristike:

Sastav

Inertna atmosferska plinska smjesa, bez kisika, vlage, naftnih para, ugljikovog dioksida i praha.

Propuštanje

Propuštanje sastava ove smjese kroz gumu puno je manje od propuštanja zraka. Proizvođači guma navode brzinu smanjivanja napunjenosti gume, koja je tri do četiri puta niža.

Aktivator plamena

U slučaju pregrijavanja guma (uslijed jakog pritiska,, uspona ili blizine izvora topline) inertna atmosfera SECUR PNEUS® ne dopušta da se unutar gume aktivira paljenje.

Oksidacija

Smjesa ne sadrži kisik, naftne pare i vlagu; ovi elementi uzrokuju oksidaciju te starenje cjelokupne strukture gume. Oksidacijska sredstva smanjuju elastičnost gume i uzrokuju pukotine.

Zavarivanje.info -

Zavarivanje.info

Pošaljite upit

Ram Rijeka Cebora Kemmpi Strojopromet
Zavarivanje

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.