RAMShopSite

 • Oprema i alati za autogeno rezanje i zavarivanje
 • Zaštitna oprema, odjeća i obuća za autogeno rezanje i zavarivanje
Ram Rijeka Cebora Kemmpi Strojopromet

MSA Filteri za maske

Filteri za maske štite od brojnih poznatih štetnih kontaminiranih tvari koje, ukoliko se udišu, mogu biti štetne po zdravlje: otrovni plinovi, pare ili čestice...

Pošaljite upit za ovaj proizvod

Dostupni proizvodi
Šifra artikla
Uzlazno Silazno
Naziv artikla
Uzlazno Silazno
Oznaka
Uzlazno Silazno
Mjerna jedinica
Uzlazno Silazno
Cijena
Uzlazno Silazno
 
Nema dostupnih proizvoda
Dostupni rezervni dijelovi
Šifra artikla
Uzlazno Silazno
Naziv artikla
Uzlazno Silazno
Oznaka
Uzlazno Silazno
Mjerna jedinica
Uzlazno Silazno
Cijena
Uzlazno Silazno
 
Nema dostupnih proizvoda
 • Opis proizvoda
 • Vezani dokumenti
 • Kontakti

Pouzdana zaštita od štetnih plinova i maske

[Primjena]

Filteri za maske štite od brojnih poznatih štetnih kontaminiranih tvari koje, ukoliko se udišu, mogu biti štetne po zdravlje: otrovni plinovi, pare ili čestice kao i brojne kombinacije čiji štetni efekti mogu biti trenutačni ili naknadni.

[Pouzdano čuvanje]

Vijek trajanja plinskih i kombiniranih filtera u originalnom tvorničkom pakiranju koji se ispravno čuvaju može biti:

 • Filteri tipa A, AX, B, E, K, Hg, Reactor: 6 godina
 • Filteri tipa CO, NO: 4 godine Rok trajanja naveden je na svakom pojedinom filteru. Plinski i kombinirani filteri koji su bili otvarani moraju se zamijeniti najkasnije u roku od 6 mjeseci ili ranije ako su istrošeni. Vrijeme čuvanja MSA filtera za zaštitu od štetnih čestica je neograničeno ukoliko se ispravno čuvaju.

[Rok korištenja ]

Korištenje filtera za respiratore ovisi o uvjetima korištenja. Kod plinskih ili kombiniranih filtera koji se koriste za zaštitu od otrovnih plinova, istrošenost filtera se obično može ustanoviti mirisom, okusom ili iritacijom do koje može doći udisanjem. Neki filteri imaju specificirano maksimalno vrijeme korištenja [CO kartuše filtera, kombinirani filteri 89 Hg/St] ili na sebi imaju ugrađen sustav upozorenja [CO posudice filtera]. Istrošenost filtera za zaštitu od čestica ili kombiniranih filtera može se ustanoviti povećanjem otpora pri udisanju. Kod kombiniranih filtera – ovisno o njihovim pretežitim funkcijama – moraju se uzeti u obzir oba kriterija. Filteri za zaštitu od radioaktivne kontaminacije, spora, bakterija, virusa i proteolitskih encima su za jednokratnu upotrebu.

[Ograničenje korištenja ]

Napomena: filteri za respiratore mogu se koristiti svugdje osim u nekim slučajevima kao što su npr. u kontejnerima ili ograničeni prostorima, cisternama ili u nepredvidljivim situacijama. Potrebno je biti upoznat sa slijedećim okolnostima:

 • Vrsta, karakteristike i sastav kontaminata.
 • Sadržaj kisika u zraku koje se udiše mora biti dovoljan [u Njemačkoj je odred-eno 17 vol.-% ].
 • Kad se koriste filteri za zaštitu od otrovnih čestica ne smiju biti prisutni plinoviti kontaminati. Kad se koriste plinski filteri, ne smije biti prisutne kontaminirane čestice. U slučaju dvojbe moraju se koristiti kombinirani filteri.
 • U Njemačkoj, koriste li se plinski ili kombinirani filteri ili filteri klase 2, koncentracija plinovitih kontaminata ne smije biti veća od 5.000 ml/m3 [= 0.5 vol.-%], uz filter klase 1; 1.000 ml/m3 [= 0.1 vol.-%]. Granične vrijednosti mogu se dvostruko povećati u vrlo kratkom vremenu.
 • Kod korištenja filtera za čestice ili kombiniranih filtera, potrebno je pridržavati se maksimalno dozvoljene koncentracije čestica.
  Ukoliko bilo koji od navedenih uvjeta nije zadovoljen ili postoji sumnja, ured-aj za filtriranje se ne smije koristiti i potrebno je koristiti opremu za zaštitu dišnog sustava koja ne ovisi o zraku u okolišu.
Zavarivanje.info -

Zavarivanje.info

Pošaljite upit

Ram Rijeka Cebora Kemmpi Strojopromet
Zavarivanje

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.