RAMShopSite

  • Oprema i alati za autogeno rezanje i zavarivanje
  • Zaštitna oprema, odjeća i obuća za autogeno rezanje i zavarivanje
Ram Rijeka Cebora Kemmpi Strojopromet

Elektrode za zavarivanje čelika postojanih pri povišenim temperaturama

Elektroda EZ - 11 F Mo

Molibdenom legirana rutilna elektroda namijenjena za zavarivanje čelika postojanih pri povišenim temperaturama te za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika čvrstoće do 590 N/mm2. Zavar je otporan na temperature do 500 °C

Elektroda EZ - 55 B Mo

Molibdenom legirana bazična elektroda namijenjena za zavarivanje čelika postojanih pri povišenim temperaturama

Elektroda EZ 70 B

Kromom i molibdenom legirana bazična elektroda namijenjena za zavarivanje kotlovskih limova i cijevi postojanih na temperaturama do 550 °C, te za zavarivanje čelika za poboljšanje sličnog kemijskog sastava.

Elektroda EZ - 80 B

Kromom i molibdenom legirana bazična elektroda namijenjena za zavarivanje kotlovskih limova i cijevi postojanih na temperaturama do 600 °C, te za zavarivanje čelika za poboljšanje sličnog kemijskog sastava.

Ram Rijeka Cebora Kemmpi Strojopromet
Zavarivanje

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.