RAMShopSite

  • Oprema i alati za autogeno rezanje i zavarivanje
  • Zaštitna oprema, odjeća i obuća za autogeno rezanje i zavarivanje
Ram Rijeka Cebora Kemmpi Strojopromet

Vatrogasni aparati

Vatrogasni aparat MGP-1

Vatrogasni aparat MGP-1je aparat namjenjen za gašenje požara klase ABCE. Aparat je konstruiran tako da je pod stalnim tlakom dušika koji je inertni plin...

Ručni aparat za gašenje MGP - 2

Vatrogasni aparat MGP-2 je aparat namjenjen za gašenje požara klase ABCE. Aparat je konstruiran tako da je pod stalnim tlakom dušika koji je inertni plin...

Ručni aparat za gašenje MGP - 3

Vatrogasni aparat MGP-3 je aparat namjenjen za gašenje požara klase ABCE. Aparat je konstruiran tako da je pod stalnim tlakom dušika koji je inertni plin...

Ručni aparat za gašenje MGP - 6

Vatrogasni aparat MGP-6 je aparat namjenjen za gašenje požara klase ABCE. Aparat je konstruiran tako da je pod stalnim tlakom dušika koji je inertni plin...

Ručni aparat za gašenje MGP - 9

Vatrogasni aparat MGP-9 je aparat namjenjen za gašenje požara klase ABCE. Aparat je konstruiran tako da je pod stalnim tlakom dušika koji je inertni plin...

Ručni aparat za gašenje MGP - 50

Vatrogasni aparat MGP-50 je aparat namjenjen za gašenje požara klase ABCE. Aparat je konstruiran tako da je pod stalnim tlakom dušika koji je inertni plin...

Prijenosni uređaj za gašenje - PUG VP 100

Prijenosni uređaj za gašenje - PUG VP 100 je uređaj koji se koristi za gašenje požara prvenstveno u marinama i industrijskim postrojenjima.

Ram Rijeka Cebora Kemmpi Strojopromet
Zavarivanje

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.