RAMShopSite

  • Oprema i alati za autogeno rezanje i zavarivanje
  • Zaštitna oprema, odjeća i obuća za autogeno rezanje i zavarivanje
Ram Rijeka Cebora Kemmpi Strojopromet

Dodatni materijali za zavarivanje

Elektroda EZ - 12 RA

Debelo obložena rutilna elektroda namijenjna za zavarivanje ARMCO čelika te za zavarivanje mekog željeza s niskim sadržajem ugljika...

Elektroda EZ - 11 F Mo

Molibdenom legirana rutilna elektroda namijenjena za zavarivanje čelika postojanih pri povišenim temperaturama te za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika čvrstoće do 590 N/mm2. Zavar je otporan na temperature do 500 °C

Elektroda EZ 50 B

Debelo obložena bazična elektroda za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika čvrstoće do 590 N/mm2, kao i za zavarivanje sitno zrnatih čelika s granicom razvlačenja do 355 N/mm2...

Žice za lemljenje 5997
  • 21,99 EUR 165,70 HRK

Žice za lemljenje feritnih i neferitnih metala. Sastav – bakar i srebro. Otpor 390 N/m². Temperatura lemljenja 710 °C. Dijametar žica 1,5 milimetra, dužina 25 centimetara. Paket sadrži 6 žica. Žice su prekrivene deoksidirajućim prahom.

Elektroda EZ - 11 F

Karakteristika elektrode je stabilan električni luk, lako odvajanje troske te gladak i vizualno lijep zavar...

Elektroda EZ - 55 B Mo

Molibdenom legirana bazična elektroda namijenjena za zavarivanje čelika postojanih pri povišenim temperaturama

Žice za lemljenje 5996
  • 35,40 EUR 266,73 HRK

Žice za lemljenje feritnih i neferitnih metala. Sastav – bakar i srebro. Otpor 440 N/m². Temperatura lemljenja 650°C. Dijametar žica 1,5 milimetra, dužina 25 centimetara. Paket sadrži 6 žica.

Elektroda EZ - 500 B

Debelo obložena bazična elektroda za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika čvrstoće do 590 N/mm2, kao i za zavarivanje sitnozrnatih čelika s granicom razvlačenja do 355 N/mm2.

Elektroda EZ 70 B

Kromom i molibdenom legirana bazična elektroda namijenjena za zavarivanje kotlovskih limova i cijevi postojanih na temperaturama do 550 °C, te za zavarivanje čelika za poboljšanje sličnog kemijskog sastava.

Elektroda EZ - 5 KSP

Debelo obložena rutilna elektroda za zavarivanje čelika čvrstoće do 510 N/mm2.

Elektroda EZ 65 B

Debelo obložena bazična elektroda za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika čvrstoće do 510 N/mm2 DO 670 N/mm2,te za zavarivanje sitnozrnatih čelika s granicom razvlačenja do 460 N/mm2.

Žice za lemljenje 5995
  • 13,23 EUR 99,67 HRK

Žice za lemljenje feritnih i neferitnih metala. Sastav – bakar i srebro. Otpor 390 N/m². Temperatura lemljenja 710°C. Dijametar žica 1,5 milimetra, dužina 25 centimetara. Paket sadrži 6 žica.

Žice za lemljenje 5994
  • 5,18 EUR 39,05 HRK

Žice za lemljenje bakra s bakrom. Nije potrebno korištenje deoksidirajućeg praha. Sastav – bakar, srebro i fosfor. Otpor 490 N/m². Temperatura lemljenja 710°C. Dijametar žica 2 milimetra, dužina 50 centimetara. Paket sadrži 6 žica.

Elektroda EZ - 80 B

Kromom i molibdenom legirana bazična elektroda namijenjena za zavarivanje kotlovskih limova i cijevi postojanih na temperaturama do 600 °C, te za zavarivanje čelika za poboljšanje sličnog kemijskog sastava.

Elektroda EZ - 130

Visokoproduktivna, debelo obložena rutilna elektroda, s iskorištenjem 130 %...

Ram Rijeka Cebora Kemmpi Strojopromet
Zavarivanje

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.