RAMShopSite

  • Oprema i alati za autogeno rezanje i zavarivanje
  • Zaštitna oprema, odjeća i obuća za autogeno rezanje i zavarivanje
Ram Rijeka Cebora Kemmpi Strojopromet

Filteri

FILTER PROIZVODA

Po cijeni (HRK)

Filter ELIPSE A1-P3 RD za SPR 338/503/444/401
  • Već od 115,75 HRK~15,56 EUR

Kombinirani filteri za organske plinove i prašinu.

Filter ELIPSE B1-P3 RD za SPR 425/505
  • Već od 115,75 HRK~15,56 EUR

Kombinirani filteri za anorganske plinove i prašinu.

Umetak za SPM420
  • Već od 45,00 HRK~6,05 EUR

Advantage filteri

Advantage maske za lice imaju kompletan izbor čestičnih, kemijskih i kombiniranih filtera odobrenih prema EN 141 i 143...

Filteri za čestice
  • Već od 76,25 HRK~10,25 EUR

Novi filter za čestice P3 PlexTec sa visokim učinkom je redizajniran i usavršen pomoću PlexTec Media kako bi se osigurala još bolja udobnost za korisnika...

Filteri za plin 87
  • Već od 110,96 HRK~14,91 EUR

Filteri za plin 87 - Za zaštitu od organskih i neorganskih plinova i isparavanja, prema zahtijevanoj klasi zaštite. Filter za plin klase 1 ili 2, jedan ili višestruk opseg filtera [ABEK]...

Specijalni filteri

Specijalni filteri: Jedinjenja sa niskom tačkom ključanja (AX), Isparavanja žive (Hg), Dušični plinovi i ugljični-monoksid (NO/CO), Radioaktivni jod (Reactor), Višestruk opseg...

Ram Rijeka Cebora Kemmpi Strojopromet
Zavarivanje

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.