RAMShopSite

  • Oprema i alati za autogeno rezanje i zavarivanje
  • Zaštitna oprema, odjeća i obuća za autogeno rezanje i zavarivanje
Ram Rijeka Cebora Kemmpi Strojopromet

Zavarivanje

Kako cijena inoksa nije mala, a i on je svojevrstan ures svake barke, poželjno je da mu se posveti dužna pažnja, odnosno da ga se održava namjenskim sredstvima...

Za razliku od čelika koji se na odgovarajući način može zavarivati i na otvorenom, aluminij se zbog svojih fizikalnih i kemijskih svojstava, može zavarivati isključivo u zatvorenom prostoru...

06.05.2010.

Zavarivanje je spajanje dvaju ili više, istovrsnih ili raznovrsnih materijala, taljenjem ili pritiskom, sa ili bez dodavanja dodatnog materijala, na način da se dobije homogen zavareni spoj.

Ram Rijeka Cebora Kemmpi Strojopromet
Zavarivanje

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.