RAMShopSite

 • Oprema i alati za autogeno rezanje i zavarivanje
 • Zaštitna oprema, odjeća i obuća za autogeno rezanje i zavarivanje
Ram Rijeka Cebora Kemmpi Strojopromet

Osobna zaštitna sredstva za zaštitu ruku - zaštitne rukavice

 1. Definicija
 2. Pravna regulativa
 3. Nužnost upotrebe zaštitnih rukavica
 4. Opći zahtjevi za zaštitne rukavice
 5. Područje primjene
 6. Zaštita kože ruku
 7. Dobra praksa

Obavezna zaštita ruku1. Definicija

Zaštitne rukavice su dio osobne zaštitne opreme, koje štite ruke ili dio ruke od opasnosti i štetnosti pri radu.

Definicija - Zaštitne rukavice

2. Pravna regulativa

 • Direktiva Vijeća Europe 89/686/EEZ
 • Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09)
 • Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06 )
 • Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 89/10)
 • HRN EN 420:2004 (EN 420:2003) Zaštitne rukavice - Opći zahtjevi i ispitne metode

Norme koje se odnose na zaštitne rukavice

U tablici su prikazane europske i usvojene hrvatske norme za zaštitne rukavice, te njihovi naslovi.

Norma Naslov norme
HRN EN 420:2004
(EN 420:2003)
Zaštitne rukavice - Opći zahtjevi i ispitne metode
HRN EN 388:2004
(EN 388:2003)
Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika
HRN EN1082-1:2001
(EN 1082-1:1996)
Zaštitna odjeća - Zaštitne rukavice i štitnici za ruke od posjekotina i ubodnih ozljeda pri rukovanju ručnim noževima - 1. dio: Rukavice i štitnici za ruke od čeličnog pletiva
HRNEN1082-2:2001
(EN 1082-2:2000)
Zaštitna odjeća - Zaštitne rukavice i štitnici za ruke od posjekotina i ubodnih ozljeda pri rukovanju ručnim noževima - 2. dio: Rukavice i štitnici za ruke od materijala koji nije čelično pletivo
HRN EN 14328:2005
(EN 14328:2005)
Zaštitna odjeća - Rukavice i štitnici za ruke za zaštitu od posjekotina strojnim noževima - Zahtjevi i ispitne metode
HRN EN ISO 10819: 2000
(ISO 10819:1996)
Mehaničke vibracije i udari - Vibracija ruke - Metode mjerenja i ocjenjivanja prijenosa vibracija rukavica na dlan ruke
HRN EN 381-4:2001
(EN 381-4:1999)
Zaštitna odjeća za radnike koji rukuju motornim pilama - 4. dio: Metode ispitivanja za rukavice za zaštitu od motorne pile
HRN EN 381-7:2001
(EN 381-7:1999)
Zaštitna odjeća za radnike koji rukuju motornim pilama - 7. dio: Zahtjevi za rukavice za zaštitu od motorne pile
HRN EN 374-1:2003
(EN 374-1:2003)
Rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama - 1. dio: Nazivlje i zahtjevi na svojstva
HRN EN 374-2:2003
(EN 374-2:2003)
Rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama - 2. dio: Određivanje otpornosti na propuštanje
HRN EN 374-3:2003
(EN 374-3:2003)
Rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama – 3. dio: Određivanje otpornosti na upijanje kemikalija
HRN EN 455:2008
(EN 455:2008)
Medicinske rukavice za jednokratnu uporabu
HRN EN 407:2005
(EN 407:2004)
Rukavice za zaštitu od toplinskih rizika (topline i/ili vatre)
HRN EN 511:2007
(EN 511:2006)
Rukavice za zaštitu od hladnoće
HRN EN 659:2008
(EN 659:2003)
Zaštitne rukavice za vatrogasce
HRN EN 12477:2001
(EN 12477:2001)
Zaštitne rukavice za zavarivače
HRN EN 60903:2007
(EN 60903:2003)
Rad pod naponom - Rukavice od izolacijskog materijala
HRN EN 421:2001
(EN 421:1994)
Rukavice za zaštitu od ionizirajućeg zračenja i radioaktivne kontaminacije


3. Nužnost upotrebe zaštitnih rukavica

Ozljede na radu ONROzljede na radu (ONR)

 • Ogrebotine
 • Porezotine
 • Ubodi
 • Natučenja
 • Nagnječenja
 • Opekotine

Profesionalne bolestiProfesionalne bolesti (PB)
Profesionalne bolesti kože:

 • Kontaktni iritativni dermatitis
 • Kontaktni alergijskidermatitis
 • Fototoksični dermatitis
 • Fotoalergijski dermatitis
 • Sindrom kontaktne urtikarije

Prema Registru Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, u posljednje tri godine od svih ozljeda na radu 26% su bile ozljede šaka i ručnih zglobova, a 9% ozljede ruku. U isto vrijeme su od svih profesionalnih bolesti 8% bile profesionalne bolesti kože ruku, a 16% vibracijske bolesti ruku (slika1).

Stoga je sa svrhom upozorenja radnika o važnosti upotrebe zaštinih rukavica pri radu, osmišljen letak pod nazivom "Ruke su vaš najvažniji alat"

Ruke su vaš najvažniji alat


4. Opći zahtjevi za zaštitne rukavice

Kategorije zaštitnih rukavica

Kategorije zaštitnih rukavica

Prema Direktivi Vijeća 89/686/EEZ i prema Pravilniku o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme, osobna zaštitna sredstava, pa tako i rukavice razvrstane su u tri kategorije (slika 3), odnosno skupine obzirom na rizike od kojih štite. Ove skupine uobičajeno su označene kao I, II i III kategorija.

Kategorija I obuhvaća zaštitne rukavice koje štite od minimalnih rizika, a predviđene su za uporabu u radnim uvjetima gdje krajnji korisnik može sam prepoznati rizike i potrebnu razinu zaštite. Kategorija II obuhvaća rukavice za zaštitu od rizika srednjeg intenziteta, a rukavice kategorije III su predviđene za zaštitu od teških i nepovratnih oštećenja zdravlja, te za uporabu u uvjetima gdje krajnji korisnik ne može na vrijeme prepoznati potencijalne opasnosti.

Popratna dokumentacija koju je potrebno osigurati za sve rukavice je tehnička dokumentacija i izjava sukladnosti, a za III kategoriju zaštitnih rukavica, osim ova dva dokumenta, potreban je i certifikat o tipskom ispitivanju.

Sve rukavice trebaju biti odgovarajuće označene. Rukavice kategorije I sadrže sljedeće podatke:

 • naziv i logo proizvođača
 • naziv proizvoda, odnosno modela
 • veličina zaštitnih rukavica
 • upute za uporabu
 • CE znak

Primjer označavanja

Za II kategoriju rukavica osim gore navedenih podataka zahtijeva se označavanje rukavica odgovarajućim piktogramom ili piktogramima koje upućuju na područje primjene, s oznakama otpornosti i odgovarajućom normom. Za III kategoriju rukavica, potrebno je navesti i broj certifikacijskog tijela, odnosno tijela za ocjenu sukladnosti koje je obavilo potrebno ispitivanje proizvoda.

Oznake moraju biti vidljive na proizvodu, na pakiranju i na uputama za uporabu.

Ovako označene zaštitne rukavice dokazuju da su izrađene i testirane u skladu s normama, te dobivaju CE oznake.

Oznake CE potvrđuju korisniku usklađenost zaštitnih rukavica sa svim zahtjevima relevantnih direktiva i normi.

Norma HRN 420 određuje opće zahtjeve i ispitne metode za zaštitne rukavice. Opći zahtjevi se odnose na:

 • veličinu zaštitnih rukavica
 • spretnost prstiju
 • označavanje i piktograme
 • upute za uporabu i održavanje

Veličine zaštitnih rukavica

Ispravno odabrana veličina rukavica omogućuje sigurnost, udobnost i dobar osjet.

Veličina rukavice određuje se mjerenjem opsega stisnute šake i dužine ispružene šake.

Veličine zaštitnih rukavica

Veličina rukavice Opseg stisnute šake Dužina šake
6 152 160
7 178 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
Tablicaprikazuje veličinezaštitnih rukavica,koje se određujuna temeljumjerenja opsega idužine šake.


Rukavice trebaju biti odgovarajuće veličine. Slika prikazuje rukavice koje su prevelike i rukavice koje su odgovarajuće po veličini.

6a 6b

Za jednostavno i brzo određivanje veličine rukavice može se koristiti predložak na slici, pri čemu se jednostavnim prislanjanjem ruke na sliku može se očitati veličina u cm i odrediti veličina rukavice.

određivanje veličine rukavice


Spretnost prstiju

Rukavice trebaju omogućiti nesmetano obavljanje radnog zadatka uz dobar osjet i spretnost psrtiju. U tablici 3 prikazana je klasifikacija razine spretnosti tijekom uporabe rukavica.

Razina spretnosti Najmanji promjer štapića koji se može podići koristeći se rukavicom 3 puta u vremenu od 30 sekundi [mm]
1 11,0
2 9,5
3 8,0
4 6,5
5 5,0
Tablica prikazuje klasifikacije razine spretnosti tijekom testa spretnosti prstiju


Označavanje i piktogrami

Piktogrami su grafički simboli upozorenja koji ukazuju na vrstu rizika od kojih rukavice štite. Tablica 4 prikazuje piktograme navedene u normi HR EN 420 - Zaštitne rukavice - Opći zahtjevi i ispitne metode.

Piktogram Značenje zaštite
Mehaničke opasnosti Mehaničke opasnosti
Mehaničke opasnosti Mehaničke opasnosti
Lonizirajuće zračenje Ionizirajuće zračenje
Zaštita od motorne pile Zaštita od motorne pile
Zaštita u vatrogastvu Zaštita u vatrogastvu
Upute za uporabu Upute za uporabu
Zaštita od hladnoće Zaštita od hladnoće
Zaštita od topline Zaštita od topline
Zaštita od zračenja Zaštita od zračenja
Zaštita od kemikalija Zaštita od kemikalija
Zaštita od kemikalija Zaštita od kemikalija
Bakteriološka zaštita Bakteriološka zaštita
Tablica prikazuje Piktograme za zaštitne rukavice


Upute za uporabu i održavanje

Na uputama za uporabu, koje se prilažu uz rukavice, osim osnovnih podataka i oznaka proizvoda, date su upute za:

 • rukovanje
 • čišćenje
 • skladištenje/ transport
 • odlaganje otpada
 • te za pojedine slučajeve ograničenja odnosno posebna upozorenja, koja se odnose prvenstveno na alergene, npr. latex.

RukovanjeRukovanje

 • upotrebljavajte samo vama primjerenu veličinu zaštitnih rukavica
 • prije upotrebe provjerite je li rukavica koju ste odabrali prikladna za planirani rad
 • ne upotrebljavajte oštećene rukavice

ČišćenjeČišćenje

 • ovisno je o materijalu za rukavice
 • pridržavajte se simbola za održavanje

Skladištenje - TransportSkladištenje/Transport

 • dopušteno je samo u originalnom pakiranju
 • čuvajte rukavice na sobnoj temperaturi i udaljeno od električnih aparata

Odlaganje otpadaOdlaganje otpada

 • zaštitne rukavice se odlažu kao kućni otpad

Ograničena upozorenjaOgraničenja upotrebe/Upozorenja


5. Područje primjene

Ruke su čovjeku dragocjeno pomagalo za obavljanje mnogih osnovnih životnih i radnih funkcija. Briga za zaštitu ruku pri radu, posebno pri obavljanju teških i opasnih poslova, mora biti provedena promišljeno, odgovorno i učinkovito.

Zaštitne rukavice primjenjuju se u gotovo svim područjima rada, ali i u svakodnevnom životu.

Područje primjene


Rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

 • a - otpornost na habanje (ocjena 1 do 4)
 • b - otpornost na presijecanje (ocjena 1 do 5)
 • c - otpornost na trganje (ocjena od 1 do 4)
 • d - otpornost na probijanje (ocjena od 1 do 4)

Rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti, ispituju se prema normi HRN 388, te su označene odgovarajućim piktogramom oblika čekića s ocjenama za četiri otpornosti, kao što su habanje, presijecanje, trganje i probijanje (tablica 5). Raspon ocjena za svaku pojedinu otpornost je od 1 do 4, odnosno 5 za presijecanje.

Što je veća ocjena bolja je razina otpornosti.

Test otpornosti Razina otpornosti
1 2 3 4 5
Habanje (broj ciklusa) 100 500 2000 8000 -
Presijecanje (indeks) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Trganje [N] 10 25 50 75 -
Probijanje [N] 20 60 100 150 -
Tablica prikazuje razinu otpornosti rukavica na mehaničke opasnosti


Rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama

Rukavice za zaštitu od kemijskih i bioloških štetnosti štite ruke od utjecaja kemikalija i mikroorganizama. Trebaju biti izrađene u skladu s normom HR EN 374 i biti označene odgovarajućim piktogramima. Kvaliteta rukavica se izkazuje prihvatljivom razinom kvalitete - AQL.

Prihvatljiva razina kvalitete ili Acceptable Quality Level (AQL) se izražava kao broj grešaka na 100 komada rukavica (tablica 6), a dobiva se na temelju penetracijskih testova.

Penetracija je propuštanje kemikalija kroz nepravilnosti i pukotine u materijalu.

Ispituje se uz pomoć dva petentracijska testa, test propuštanja zraka (Air Leak Test) i test propuštanja vode (Water Leak Test). Što je AQL manji, manji je broj grešaka i bolja je kvaliteta rukavica.

Razina otpornosti 1 2 3
AQL 4 1,5 0,65
Tablica prikazuje prihvatljivu razinu kvalitete ili AQL


Rukavice za djelomičnu zaštitu od kemikalija i mikroorganizama

Rukavice za djelomičnu zaštitu od kemikalijaRukavice za djelomičnu zaštitu od kemikalija trebaju imati AQL jednak ili manji od 4 i biti označene odgovarajućim piktogramom.

Rukavice za zaštitu od mikroorganizamaRukavice za zaštitu od mikroorganizama trebaju imati AQL ? 2 i biti označene odgovarajućim piktogramom.


Rukavice za potpunu zaštitu od kemikalija i mikroorganizama

Da bi rukavice pružile potpunu zaštitu pri radu s kemikalijama, trebaju nositi odgovarajući piktogram, kao i najmanje tri slovne oznake kemikalija na koje su otporne najmanje 30 minuta.

Rukavice za potpunu zaštitu od kemikalija i mikroorganizama

Oznaka Ispitivana kemikalija
A Metanol
B Aceton
C Acetonitril
D Metilen klorid
E Ugljikov disulfid
F Toluen
G Dietilamin
H Tetrahidrofuran
I Etil acetat
J N-Heptan
K Natrijev hidroksid 40%
L Sumporna kiselina 96%

U tablici su prikazana značenja slovnih oznaka, odnosno popis kemikalija na koje rukavice označene pojedinim slovom pružaju zaštitu kroz najmanje 30 minuta.

U ovom primjeru gdje je ispod piktograma navedena slovna oznaka J K L, znači da su rukavice otporne na n-Heptan, natrijev hidroksid i sumpornu kiselinu.


Rukavice za potpunu zaštitu od kemikalija i mikroorganizama

Pri radu s kemikalijama potrebno se pridržavati dopuštenog trajanja odnosno vremena rada s određenom kemikalijom. To se vrijeme naziva vrijeme prodora ili Breakthrough Time (BTT). U tablici 7 prikazano je kako su vremena tijekom kojih ne dolazi do prodora rukavica klasificirana i označena ocjenom od 1 do 6. Vrijeme prodora se za svaku pojedinu kemikaliju određuje pomoću testa permeacije.

Razina otpornosti 1 2 3 4 5 6
Vrijeme prodora
[min]
> 10 > 30 > 60 > 120 > 240 > 480
Tablica prikazuje vrijeme prodora i ocjene razine otpornosti


Permeacija je propuštanje kemikalija na molekularnoj razini.

Tri faze permeacije (apsorpcija, difuzija i desorpcija)

Faze permeacije

Kod odabira rukavica pri radu s kemikalijama potrebno je slijediti upute Sigurnosno-tehničkog lista o izboru zaštitnih rukavica, kao i poznavati značenje piktograma za označavanje kemikalija.

Piktogram Primjer kemikalija Posljedica po zdravlje
Nadražujuće
Nadražujuće
Ksilen (npr. boje) Oštećenje kože zbog odmašćivanja
Nagrizujuće
Nagrizajuće
Sumporna kiselina Kemijska opekotina
Zapaljivo
Zapaljivo
Otapalo Ozljede i opekotine
Oksidirajuće
Oksidirajuće
Nagrizujuće
Nagrizajuće
Vodikov peroksid (npr. deterdženti, sredstva za izbjeljivanje) Kemijska opekotina
eksplozivno
Eksplozivno
Nadražujuće
Nadražujuće
Peroksidi Iritativno oštećenje, ozljeda
Tablica prikazuje piktograme za označavanje opasnih kemikalija i primjeri kemikalija i opasnosti


10 savjeta za sigurnu uporabu zaštitnih rukavica pri radu s organskim otapalima

10 savjeta za sigurnu uporabu zaštitnih rukavica pri radu s organskim otapalima


Postupak prije rada s kemikalijama

Prije rada s kemikalijama, rukavice pregledati, te podvrnuti rub rukavica, kako bi se spriječio ulazak kemikalija u unutrašnjost rukavica.

Postupak prije rada s kemikalijama

Skidanje rukavica nakon rada s kemikalijama

Rukavice za zaštitu pri radu s kemikalijama skidaju se bez dodirivanja vanjske površine rukavica golim rukama. Način skidanja rukavica prikazan je na slikama.

Skidanje rukavica nakon rada s kemikalijama

Odlaganje rukavica nakon rada s kemikalijama

Nakon ponovne upotrebe, rukavice objesiti i osušiti na suhom i zračnom mjestu, zaštićenom od sunca.

Odlaganje rukavica nakon rada s kemikalijama


Rukavice za zaštitu od termičkih opasnosti

Zaštita od hladnoće

 • a - otpornost na hladnoću konvekcijom
 • b - otpornost na hladnoću kondukcijom
 • c - vodonepropusnost

Rukavice za zaštitu od hladnoće trebaju bitii izrađene u skladu s HR EN 511, te dobivaju ocjene za tri otpornosti i to otpornost na hladnoću konvekcijom, kondukcijom i vodonepropusnost. Ova vrsta rukavica izrađena je od nekoliko slojeva materijala.

Zaštita od hladnoće


Zaštita od vrućine i vatre

 • a – otpornost na gorenje (ocjena 1 do 4)
 • b - otpornost na kontaktnu toplinu (ocjena 1 do 5)
 • c - otpornost na konvekcijsku toplinu (ocjena od 1 do 4)
 • d - otpornost na radijacijsku toplinu (ocjena od 1 do 4)
 • e - otpornost na manju količinu rastaljenog metala(ocjena od 1 do 4)
 • f - otpornost na veću količinu rastaljenog materijala (ocjena od 1 do 4)

Rukavice za zaštitu od topline i vatre trebaju biti izrađene u skladu s HR EN 407, te ispod odgovarajućeg piktograma imaju 6 ocjena za različite otpornosti. Ova vrsta rukavica upotrebljava se pri radu s ugrijanim tvarima ili predmetima i/ili vatrom.

Zaštita od vrućine


Zavarivačke rukavice

Zavarivačke rukavice trebaju bitii zrađene u skladu s HR EN 12477 , a pružaju zaštitu za ruke i ručni zglob kod poslova zavarivanja. Ova vrsta rukavica mora pružiti istovremeno zaštitu od termičkih opasnosti i od mehaničkih opasnosti.

Zavarivačke rukavice


Rukavice za vatrogasce

Rukavice za vatrogasce moraju biti izrađene u skladu s HR EN 659, te su označene odgovarajućim piktogramom. Osim općih zahtjeva moraju pružiti mehaničku, toplinsku zaštitu, zaštitu od prodora vode i zaštitu od tekućih kemikalija.

Rukavice za vatrogasce

Svojstva Otpornost Razina zaštite koju rukavice moraju zadovoljiti
Mehanička svojstva
(HR EN 388)
habanje ? 3 za dlan rukavice
presijecanje ? 2 za dlan i gornju stranu rukavice
trganje ? 3 za dlan rukavice
probijanje ? 3 za dlan rukavice
Termička svojstva
(HR EN 407)
gorenje 4
prijelaz topline konvekcijom 3 za dlan i gornju stranu rukavice
radijacijska toplina
(EN 366)
? 20 s za gornju stranu rukavice
provođenje topline
kondukcijom
(EN 702)
250 °C najmanje 10 s za dlan rukavice
Ostalo spretnost
(EN 420)
> 1
vodopropusnost opcijski
otpornost na kemikalije 30%H2SO4, 40%NaOH, 36% HCl,
o-ksilen
Tablica prikazuje zahtjeve za zaštitne rukavice za vatrogasce


Rukavice za električare

Rukavice za elektičare moraju biti izrađene i ispitane prema zahtjevima norme HR EN 60903, te označene odgovarajućim piktogramom, a upotrebljavaju se za zaštitu od opasnosti od električne energije. U tablici su prikazane klase zaštitnih rukavica za električare, te područje njihove primjene, dok je u tablici 11 prikazane posebna svojstva, odnosno otpornosti koje mogu imati zaštitne rukavice za električare.

Rukavice za električare

Klasa Max. radni napon
00 500 V
0 1.000 V
1 7.500 V
2 17.000 V
3 26.500 V
4 30.000 V
Tablica prikazuje klase zaštitnih rukavica za električare

 

Posebna svojstva
A Otpornost na kiseline
H Otpornost na ulje
Z Otpornost na ozon
M Mehanička otpornost
R Otpornost na kiseline, ulja, ozon i mehaničkeotpornosti
C Otpornost na ekstremno niske temperature
Tablica prikazuje posebna svojstva zaštitnih rukavica za električare


Antivibracijske rukavice

Antivibracijske rukavice koriste za pri radu s vibracijskim strojevima i alatima, kao što su npr. pneumatski čekići, vibracijske bušilice, lančane pile, te spriječavaju prijenos vibracija na ruke.

Ova vrsta rukavica treba biti izrađena i ispitana prema zahtjevima norme HR EN 10819.

Antivibracijske rukavice


Rukavice za zaštitu od zračenja

Rukavice za zaštitu od ionizirajućeg zračenjaRukavice za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

Rukavice za zaštitu od radioaktivne kontaminacijeRukavice za zaštitu od radioaktivne kontaminacije

Rukavice za zaštitu od zračenja izrađene su prema zahtjevima norme HR EN 421, te su označene odgovarajućim piktogramima.

Rukavice za zaštitu od zračenja


Rukavice u zdravstvu

Rukavice u zdravstvu

Medicinske rukavice štite zaposlenike u djelatnosti zdravstva pri njihovom radu i pri radu s kemikalijama i opasnim tvarima, kao što su npr. citostatici, a s druge strane štite i pacijente od mogućih infekcija.

Izrađene su u skladu s normom HR EN 455.

Osnovna podjela medicinskih rukavica izrađenih od gume, je na kirurške i rukavice za preglede, koje se razlikuju po duljini i čvrstoći, a mogu biti sterilne ili nesterilne, s oblagajućim puderom ili bez njega.

Osnovni zahtjev za sve medicinske rukavice je da je AQL (Acceptable Quality Level) manji od 1,5.

Zahtjevi
Acceptable Quality Level – AQL < 1,5
Minimalna duljina [mm] Kirurške rukavice Rukavice za preglede
od 250 do 280 od 240 do 270
Čvrstoća [N] 10, 5 za latex
7, 5 za ostale
7,5 za latex
3 ,0 za ostale
Tablica prikazuje zahtjeve za medicinske rukavice za jednokratnu upotrebu


6. Zaštita kože ruku

Koža je najveći ljudski organ koji pokriva cijelo tijelo i štiti ga od štetnih utjecaja okoline, te prodora mikroorganizama. Površina ljudske kože iznosi približno 2 m2, debljine je 2 – 3 cm i mase približno jedne osmine ukupne mase tijela.

Koža je dobra zaštitna barijera, ali je ipak njezina zaštitna funkcija ograničena, te je zbog vanjskih utjecaja sklona oštećenjima. Oštećenje kože ruku može se spriječiti upotrebom zaštitnih rukavica pri radu, ali i pravilnom i redovitom njegom kože ruku prije i nakon rada.

Njega kože ruku prije rada obuhvaća stavljanje zaštitne kreme na čistu kožu, a nakon rada, odnosno nakon skidanja rukavica, temeljito pranje ruku i nanošenje kreme za njegu kože na suhu kožu.

Zaštita kože ruku odvija se u tri koraka i nekoliko postupaka, kako prikazuje.

Zaštita kože ruku

Zaštita kože prije rada Pranje ruku nakon rada Njega ruku nakon pranja
Zaštita kože prije rada Pranje ruku nakon rada Njega ruku nakon pranja
Nanesite zaštitnu kremu
na čistu kožu prije rada.

Na zaprljane ruke:
nanesite sredstvo za pranje ruku
dobro protrljajte
temeljito isperite
vodom i osušite

Nakon što su ruke temeljito oprane i osušene
nanesite kremu
za njegu kože i
lagano utrljajte.


7. Dobra praksa

 • Poslodavac je dužan osigurati zaštitne rukavice i skrbiti se da ih radnici redovito koriste
 • Prije zamjene ili izbora novog tipa rukavica, potrebno je na radnom mjestu, po mogućnosti, isprobati nekoliko različitih modela, te na taj način testirati prikladnost i otpornost rukavica
 • Preporučljivo je pri radu koristiti zaštitne rukavice sa certifikatom i oznakama CE o sukladnosti, koje ih uvrštavaju u certifikacijsku oznaku II ili III, te s oznakama koje su navedene u normama
 • Prije upotrebe potrebno je provjeriti da li je rukavica prikladna za planirani rad
 • Također je važno odabrati primjerenu veličinu
 • Neophodno je poštovati upute proizvođača o namjeni proizvoda, održavanju i skladištenju,
 • Ne upotrebljavati oštećene rukavice,
 • Uporaba zaštitnih rukavica pri radu važna je kao prevencija ozljeda na radu i profesionalnih bolesti

Dobra praksa

 • Vezani dokumenti
 • Kontakti
Zavarivanje.info -

Zavarivanje.info

Pošaljite upit

Ram Rijeka Cebora Kemmpi Strojopromet
Zavarivanje

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.