RAMShopSite

  • Oprema i alati za autogeno rezanje i zavarivanje
  • Zaštitna oprema, odjeća i obuća za autogeno rezanje i zavarivanje
Ram Rijeka Cebora Kemmpi Strojopromet

Popis hrvatskih normi za osobnu zaštitnu opremu

Na temelju članka 5. stavka 4. Pravilnika o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (Narodne novine, br. 106/07 i 121/07) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva objavljuje

POPIS HRVATSKIH NORMI ZA OSOBNU ZAŠTITNU OPREMU

(Narodne novine, broj 110/09)

Oznaka hrvatske norme Naslov hrvatske norme
HRN EN 132:2004 Zaštitne naprave za disanje - Definicije naziva i piktogrami (EN 132:1998)
HRN EN 133:2002 Zaštitne naprave za disanje - Razredba (EN 133:2001)
HRN EN 134:2002 Zaštitne naprave za disanje - Nazivi dijelova (EN 134:1998)
HRN EN 135:2002 Zaštitne naprave za disanje - Popis istovrijednih naziva (EN 135:1998)
HRN EN 136:2002 Zaštitne naprave za disanje - Maske za cijelo lice - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 136:1998+AC:1999)
HRN EN 137:2008 Zaštitne naprave za disanje - Samostalni uređaji za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 137:2006)
HRN EN 138:2002 Zaštitne naprave za disanje - Cijevni uređaji za disanje sa svježim zrakom, s maskom za cijelo lice, polumaskom ili sklopom usnika - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 138:1994)
HRN EN 140:2002 Zaštitne naprave za disanje - Polumaske i četvrtmaske - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 140:1998+AC:1999)
HRN EN 142:2002 Zaštitne naprave za disanje - Sklopovi usnika - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 142:2002)
HRN EN 143:2005 Zaštitne naprave za disanje - Filtri za čestice - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 143:2000+AC:2002+AC:2005)
HRN EN 143/A1:2007 Zaštitne naprave za disanje - Filtri za čestice - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 143:2000/A1:2006)
HRN EN 144-1:2002 Zaštitne naprave za disanje - Ventili plinske boce - 1. dio: Spojevi s navojem za umetnutu spojnicu (EN 144-1:2000)
HRN EN 144-1/A1:2004 Zaštitne naprave za disanje - Ventili plinske boce - 1. dio: Spojevi s navojem za umetnutu spojnicu (EN 144-1:2000/A1:2003)
HRN EN 144-1/A2:2006 Zaštitne naprave za disanje - Ventili plinske boce - 1. dio: Spojevi s navojem za umetnutu spojnicu (EN 144-1:2000/A2:2005)
HRN EN 144-2:2002 Zaštitne naprave za disanje - Ventili plinske boce - 2. dio: Izlazni spojevi (EN 144-2:1998)
HRN EN 144-3:2003 Zaštitne naprave za disanje - Ventili plinske boce - 3. dio: Izlazni spojevi za dušik-kisik smjesu ronilačkih plinova (EN 144-3:2003)
HRN EN 145:2002 Zaštitne naprave za disanje - Samostalni uređaji za disanje sa zatvorenim krugom sa stlačenim kisikom ili stlačenim kisikom/dušikom - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 145:1997+A1:2000)
HRN EN 148-1:2002 Zaštitne naprave za disanje - Navoji za maske - 1. dio: Standardni spoj s navojem (EN 148-1:1999)
HRN EN 148-2:2002 Zaštitne naprave za disanje - Navoji za maske - 2. dio: Centralni spoj s navojem (EN 148-2:1999)
HRN EN 148-3:2002 Zaštitne naprave za disanje - Navoji za maske - 3. dio: Spoj s navojem M 45 X 3 (EN 148-3:1999)
HRN EN 149:2002 Zaštitne naprave za disanje - Filtarske polumaske za zaštitu od čestica - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 149:2001)
HRN EN 165:2008 Osobna zaštita očiju - Terminološki rječnik (EN 165:2005)
HRN EN 166:2002 Osobna zaštita očiju - Specifikacije (EN 166:2001)
HRN EN 167:2002 Osobna zaštita očiju - Optičke metode ispitivanja (EN 167:2001)
HRN EN 168:2002 Osobna zaštita očiju - Neoptičke metode ispitivanja (EN 168:2001)
HRN EN 169:2003 Osobna zaštita očiju - Filtri za zavarivanje i slične tehnike - Zahtjevi za transmitanciju i preporučena uporaba (EN 169:2002)
HRN EN 170:2003 Osobna zaštita očiju - Ultraljubičasti filtri - Zahtjevi za transmitanciju i preporučena uporaba (EN 170:2002)
HRN EN 171:2002 Osobna zaštita očiju - Infracrveni filtri - Zahtjevi za transmitanciju i preporučena uporaba (EN 171:2002)
HRN EN 172:2002 Osobna zaštita očiju - Sunčani filtri za industrijsku uporabu (EN 172:1994+A1:2000+A2:2001)
HRN EN 174:2002 Osobna zaštita očiju - Skijaške zaštitne naočale za skijaški spust (EN 174:2001)
HRN EN 175:2002 Osobna zaštita - Oprema za zaštitu očiju i lica pri zavarivanju i srodnim procesima (EN 175:1997)
HRN EN 207:2002 Osobna zaštita očiju - Filtri i sredstva za zaštitu očiju od laserskog zračenja (laserski štitnici za oči) (EN 207:1998)
HRN EN 207/A1:2003 Osobna zaštita očiju - Filtri i sredstva za zaštitu očiju od laserskog zračenja (laserski štitnici za oči) - Amandman 1 (EN 207:1998/A1:2002)
HRN EN 208:2002 Osobna zaštita očiju - Sredstva za zaštitu očiju za rad pri podešavanju lasera i laserskih sustava (zaštitna sredstva za oči pri podešavanju lasera) (EN 208:1998)
HRN EN 208/A1:2003 Osobna zaštita očiju - Sredstva za zaštitu očiju za rad pri podešavanju lasera i laserskih sustava (zaštitna sredstva za oči pri podešavanju lasera) - Amandman 1 (EN 208:1998/A1:2002)
HRN EN 250:2002 Oprema za disanje - Samostalni ronilački uređaji za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 250:2000)
HRN EN 250/A1:2007 Oprema za disanje - Samostalni ronilački uređaji za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 250:2000/A1:2006)
HRN EN 269:2002 Zaštitne naprave za disanje - Cijevni uređaji za disanje s upuhivanjem svježeg zraka i s kapuljačom - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 269:1994)
HRN EN 340:2004 Zaštitna odjeća - Opći zahtjevi (EN 340:2003)
HRN EN 341:2001 Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Naprave za spuštanje (EN 341:1992+A1:1996)
HRN EN 341:2001/AC:2006 Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Naprave za spuštanje (EN 341:1992/AC:1993)
HRN EN 342:2005 Zaštitna odjeća - Kompleti i odjevni predmeti za zaštitu od hladnoće (EN 342:2004)
HRN EN 343:2008 Zaštitna odjeća - Zaštita od kiše (EN 343:2003
+A1:2007)
HRN EN 348:2001 Zaštitna odjeća - Određivanje ponašanja materijala kod udara malih prskotina rastaljenog metala (EN 348:1992)
HRN EN 348:2001/AC:2005 Zaštitna odjeća - Ispitna metoda: Određivanje ponašanja materijala kod udara malih prskotina rastaljenog metala (EN 348:1992/AC:1993)
HRN EN 352-1:2004 Štitnici sluha - Opći zahtjevi - 1. dio: Ušne školjke (EN 352-1:2002)
HRN EN 352-2:2004 Štitnici sluha - Opći zahtjevi - 2. dio: Ušni čepovi (EN 352-2:2002)
HRN EN 352-3:2004 Štitnici sluha - Opći zahtjevi - 3. dio: Ušne školjke pričvršćene na industrijsku zaštitnu kacigu (EN 352-3:2002)
HRN EN 352-4:2004 Štitnici sluha - Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje - 4. dio: Ušne školjke ovisne o razini (EN 352-4:2001)
HRN EN 352-4:2004/A1:2008 Štitnici sluha - Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje - 4. dio: Ušne školjke ovisne o razini (EN 352-4:2001/A1:2005)
HRN EN 352-5:2004 Štitnici sluha - Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje - 5. dio: Ušne školjke s aktivnom kompenzacijom šuma (EN 352-5:2002)
HRN EN 352-6:2004 Štitnici sluha - Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje - 6. dio: Ušne školjke s audio-električkim ulazom (EN 352-6:2002)
HRN EN 352-7:2004 Štitnici sluha - Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje - 7. dio: Ušni čepovi ovisni o razini (EN 352-7:2002)
HRN EN 352-8:2008 Štitnici sluha - Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje - 8. dio: Audioušne školjke namijenjene zabavi (EN 352-8:2008)
HRN EN 353-1:2008 Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - 1. dio: Naprave za zaustavljanje pada s vodilicom uključujući čvrstu sidrenu liniju (EN 353-1:2002)
HRN EN 353-2:2008 Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - 2. dio: Naprave za zaustavljanje pada s vodilicom uključujući prilagodljivu sidrenu liniju (EN 353-2:2002)
HRN EN 354:2008 Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Povezna užad (EN 354:2002)
HRN EN 355:2008 Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Usporivači pada (EN 355:2002)
HRN EN 358:2001 Osobna zaštitna oprema za sigurnosno vezanje pri radu i sprečavanje pada s visine - Sigurnosni pojasovi za pridržavanje pri radu i povezna užad za pridržavanje s leđa i sigurnosno vezanje pri radu (EN 358:1999)
HRN EN 360:2008 Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Naprave za zaustavljanje pada s uvlačivom trakom (EN 360:2002)
HRN EN 361:2008 Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Pojasi za cijelo tijelo (EN 361:2002)
HRN EN 362:2008 Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Spojni elementi (EN 362:2004)
HRN EN 363:2008 Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Sustavi za osobnu zaštitu od pada (EN 363:2008)
HRN EN 364:2001 Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Ispitni postupci (EN 364:1992)
HRN EN 364/AC:2006 Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Ispitni postupci (EN 364:1992/AC:1993)
HRN EN 365:2007 Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Opći zahtjevi za upute za uporabu, održavanje periodično ispitivanje, popravak, označivanje i pakiranje (uključuje ispravak AC:2006) (EN 365:2004+AC:2006)
HRN EN 367:2001 Zaštitna odjeća - Zaštita od topline i vatre - Metoda određivanja prijenosa topline pri izlaganju plamenu (EN 367:1992)
HRN EN 367:2001/AC:2005 Zaštitna odjeća - Zaštita od topline i vatre - Metoda određivanja prijenosa topline pri izlaganju plamenu (EN 367:1992/AC:1992)
HRN EN 374-1:2003 Rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama - 1. dio: Nazivlje i zahtjevi na svojstva (EN 374-1:2003)
HRN EN 374-2:2003 Rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama - 2. dio: Određivanje otpornosti na propuštanje (EN 374-2:2003)
HRN EN 374-3:2003 Rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama - 3. dio: Određivanje otpornosti na upijanje kemikalija (EN 374-3:2003)
HRN EN 374-3:2003/AC:2007 Rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama - 3. dio: Određivanje otpornosti na upijanje kemikalija (EN 374-3:2003/AC:2006)
HRN EN 379:2008 Osobna zaštita očiju - Automatski filtri za zavarivanje (EN 379:2003)
HRN EN 381-1:2001 Zaštitna odjeća za radnike koji rukuju motornim pilama - 1. dio: Oprema za ispitivanje otpornosti na razrezivanje motornom pilom (EN 381-1:1993)
HRN EN 381-2:2003 Zaštitna odjeća za radnike koji rukuju motornim pilama - 2. dio: Ispitne metode za štitnike noge (EN 381-2:1995)
HRN EN 381-3:2001 Zaštitna odjeća za radnike koji rukuju motornim pilama - 3. dio: Ispitne metode za obuću (EN 381-3:1996)
HRN EN 381-4:2001 Zaštitna odjeća za radnike koji rukuju motornim pilama - 4. dio: Ispitne metode za rukavice za zaštitu od motorne pile (EN 381-4:1999)
HRN EN 381-5:2003 Zaštitna odjeća za radnike koji rukuju motornim pilama - 5. dio: Zahtjevi za štitnike noge (EN 381-5:1995)
HRN EN 381-7:2001 Zaštitna odjeća za radnike koji rukuju motornim pilama - 7. dio: Zahtjevi za rukavice za zaštitu od motorne pile (EN 381-7:1999)
HRN EN 381-8:2001 Zaštitna odjeća za radnike koji rukuju motornim pilama - 8. dio: Ispitne metode za gamaše za zaštitu od motorne pile (EN 381-8:1997)
HRN EN 381-9:2001 Zaštitna odjeća za radnike koji rukuju motornim pilama - 9. dio: Zahtjevi za gamaše za zaštitu od motorne pile (EN 381-9:1997)
HRN EN 381-10:2003 Zaštitna odjeća za radnike koji rukuju motornim pilama - 10. dio: Ispitne metode za štitnike gornjih dijelova tijela (EN 381-10:2002)
HRN EN 381-11:2003 Zaštitna odjeća za radnike koji rukuju motornim pilama - 11. dio: Zahtjevi za štitnike gornjih dijelova tijela (EN 381-11:2002)
HRN EN 388:2004 Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika (EN 388:2003)
HRN EN 397:2001 Industrijske zaštitne kacige (EN 397:1995+A1:2000)
HRN EN 402:2003 Zaštitne naprave za disanje - Samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom, s plućnim automatom, s maskom za cijelo lice ili sklopom usnika, za spašavanje - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 402:2003)
HRN EN 403:2004 Zaštitne naprave za disanje pri samospašavanju - Filtarske naprave s kapuljačom za spašavanje iz požara - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 403:2004)
HRN EN 404:2005 Zaštitne naprave za disanje pri samospašavanju - Filtarski uređaji za samospašavanje od ugljikovog monoksida sa sklopom usnika (EN 404:2005)
HRN EN 405:2002 Zaštitne naprave za disanje - Filtarske polumaske s ventilima, za zaštitu od plinova ili plinova i čestica - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 405:2001)
HRN EN 407:2005 Rukavice za zaštitu od toplinskih rizika (topline i/ili vatre) (EN 407:2004)
HRN EN 420:2004 Zaštitne rukavice - Opći zahtjevi i ispitne metode (EN 420:2003)
HRN EN 420:2004/AC:2007 Zaštitne rukavice - Opći zahtjevi i ispitne metode (EN 420:2003/AC:2006)
HRN EN 421:2001 Rukavice za zaštitu od ionizirajućeg zračenja i radioaktivne kontaminacije (EN 421:1994)
HRN EN 443:2008 Kacige za gašenje požara u zgradama i drugim građevinama (EN 443:2008)
HRN EN 458:2009 Štitnici sluha - Preporuke za odabir, uporabu, njegu i održavanje - Upute (EN 458:2004)
HRN EN 464:2001 Odjeća za zaštitu od tekućih i plinovitih kemikalija, uključujući aerosole i krute čestice - Ispitna metoda: Određivanje nepropusnosti plinonepropusnih odijela (Ispitivanje unutarnjim tlakom) (EN 464:1994)
HRN EN 469:2006 Zaštitna odjeća za vatrogasce - Zahtjevi za svojstva zaštitne odjeće za gašenje požara (EN 469:2005)
HRN EN 469:2006/A1:2008 Zaštitna odjeća za vatrogasce - Zahtjevi za svojstva zaštitne odjeće za gašenje požara (EN 469:2005/A1:2006)
HRN EN 469:2006/AC:2007 Zaštitna odjeća za vatrogasce - Zahtjevi za svojstva zaštitne odjeće za gašenje požara (EN 469:2005/AC:2006)
HRN EN 471:2008 Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti za profesionalnu uporabu - Ispitne metode i zahtjevi (EN 471:2003+A1:2007)
HRN EN 510:2001 Specifikacija za zaštitnu odjeću za primjenu na mjestima gdje postoji opasnost od zahvaćanja pokretnim dijelovima (EN 510:1993)
HRN EN 511:2007 Rukavice za zaštitu od hladnoće (EN 511:2006)
HRN EN 530:2001 Abrazijska otpornost materijala zaštitne odjeće - Ispitne metode (EN 530:1994)
HRN EN 530:2001/AC:2003 Abrazijska otpornost materijala zaštitne odjeće - Ispitne metode (EN 530:1994/AC:1995)
HRN EN 564:2008 Planinarska oprema - Pomoćna užad - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 564:2006)
HRN EN 565:2008 Planinarska oprema - Trake - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 565:2006)
HRN EN 566:2008 Planinarska oprema - Produžne petlje - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 566:2006)
HRN EN 567:2004 Planinarska oprema - Hvataljke za uže - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 567:1997)
HRN EN 568:2008 Planinarska oprema - Vijci za led - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 568:2007)
HRN EN 569:2008 Planinarska oprema - Klinovi - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 569:2007)
HRN EN 659:2008 Zaštitne rukavice za vatrogasce (EN 659:2003
+A1:2008)
HRN EN 702:2001 Zaštitna odjeća - Zaštita od topline i plamena - Ispitna metoda: Određivanje prijenosa dodirne topline kroz zaštitnu odjeću ili njezine materijale (EN 702:1994)
HRN EN 795:2001 Zaštita od pada s visine - Naprave za učvršćenje - Zahtjevi i ispitivanje (EN 795:1996+A1:2000)
HRN EN 812:2001 Industrijske zaštitne kape (EN 812:1997)
HRN EN 812:2001/A1:2002 Industrijske zaštitne kape (EN 812:1997/A1:2001)
HRN EN 863:2003 Zaštitna odjeća - Mehanička svojstva - Ispitna metoda: Otpornost na probijanje (EN 863:1995)
HRN EN 892:2008 Planinarska oprema - Dinamička užad - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 892:2004)
HRN EN 893:2004 Planinarska oprema - Dereze - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 893:1999)
HRN EN 943-1:2002 Odjeća za zaštitu od tekućih i plinovitih kemikalija, uključujući i tekuće aerosole i čvrste čestice - 1. dio: Zahtjevi na svojstva za prozračiva i neprozračiva »plinonepropusna« (tip 1) i »plinopropusna« (tip 2) odjeća za zaštitu od kemikalija (EN 943-1:2002)
HRN EN 943-2:2002 Odjeća za zaštitu od tekućih i plinovitih kemikalija, uključujući i tekuće aerosole i čvrste čestice - 2. dio: Zahtjevi na svojstva za »plinonepropusna« (tip 1) odjeća za zaštitu od kemikalija za spasilačke skupine (ET) (EN 943-2:2002)
HRN EN 958:2008 Planinarska oprema - Ublaživači pada - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 958:2006)
HRN EN 960:2008 Modeli glave za uporabu pri ispitivanju zaštitnih kaciga (EN 960:2006)
HRN EN 966:2001 Kacige za sportove u zraku (EN 966:1996+A1:2000)
HRN EN 966:2001/A2:2008 Zaštitne kacige za sportove u zraku (EN 966:1996/A2:2006)
HRN EN 1073-1:2001 Odjeća za zaštitu od radioaktivne kontaminacije - 1. dio: Zahtjevi i ispitne metode za prozračivu odjeću za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama (EN 1073-1:1998)
HRN EN 1073-2:2003 Odjeća za zaštitu od radioaktivne kontaminacije - 2. dio: Zahtjevi i ispitne metode za neprozračivu odjeću za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama (EN 1073-2:2002)
HRN EN 1077:2008 Kacige za alpske skijaše i daskaše na snijegu (EN 1077:2007)
HRN EN 1078:2001 Kacige za bicikliste i korisnike koturaljki i daski na koturaljkama (EN 1078:1997)
HRN EN 1078:2001/A1:2008 Zaštitne kacige za bicikliste i korisnike koturaljki i daski na koturaljkama (EN 1078:1997/A1:2005)
HRN EN 1080:2001 Zaštitne kacige za malu djecu (EN 1080:1997)
HRN EN 1080:2001/A1:2008 Zaštitne kacige za malu djecu (EN 1080:1997/A1:2002)
HRN EN 1080:2001/A2:2008 Zaštitne kacige za malu djecu (EN 1080:1997/A2:2005)
HRN EN 1082-1:2001 Zaštitna odjeća - Zaštitne rukavice i štitnici za ruke od posjeklina i ubodnih ozljeda pri rukovanju ručnim noževima - 1. dio: Rukavice i štitnici za ruke od čeličnog pletiva (EN 1082-1:1996)
HRN EN 1082-2:2001 Zaštitna odjeća - Zaštitne rukavice i štitnici za ruke od posjeklina i ubodnih ozljeda pri rukovanju ručnim noževima - 2. dio: Rukavice i štitnici za ruke od materijala koji nije čelično pletivo (EN 1082-2:2000)
HRN EN 1082-3:2001 Zaštitna odjeća - Zaštitne rukavice i štitnici za ruke od posjeklina i ubodnih ozljeda pri rukovanju ručnim noževima - 3. dio: Ispitivanje na probijanje sječivom za tkaninu, kožu i druge materijale (EN 1082-3:2000)
HRN EN 1095:2001 Sigurnosni pojas i sigurnosno povezno uže za uporabu na rekreacijskome plovilu - Sigurnosni zahtjevi i ispitni postupci (EN 1095:1998)
HRN EN 1146:2005 Zaštitne naprave za disanje - Samostalni uređaji za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom, uključujući kapuljaču za spašavanje (uređaji sa stlačenim zrakom za spašavanje s kapuljačom) - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 1146:2005)
HRN EN 1149-1:2007 Zaštitna odjeća - Elektrostatička svojstva - 1. dio: Ispitna metoda za mjerenje površinske otpornosti (EN 1149-1:2006)
HRN EN 1149-2:2001 Zaštitna odjeća - Elektrostatička svojstva - 2. dio: Ispitna metoda za mjerenje električne otpornosti kroz materijal (vertikalna otpornost) (EN 1149-2:1997)
HRN EN 1149-3:2005 Zaštitna odjeća - Elektrostatička svojstva - 3. dio: Ispitne metode za mjerenje pada naboja (EN 1149-3:2004)
HRN EN 1149-5:2008 Zaštitna odjeća - Elektrostatička svojstva - 5. dio: Zahtjevi za svojstva materijala i dizajn (EN 1149-5:2008)
HRN EN 1150:2001 Zaštitna odjeća - Odjeća uočljiva s velike udaljenosti za neprofesionalnu uporabu - Ispitne metode i zahtjevi (EN 1150:1999)
HRN EN 1384:2001 Kacige za jahačke akrobatske aktivnosti (EN 1384:1996+A1:2001)
HRN EN 1385:2001 Kacige za vožnju kanuima i sportove na divljim vodama (EN 1385:1997)
HRN EN 1385:2001/A1:2008 Zaštitne kacige za vožnju kanuima i sportove na divljim vodama (EN 1385:1997/A1:2005)
HRN EN 1486:2007 Zaštitna odjeća za vatrogasce - Ispitne metode i zahtjevi za reflektirajuću odjeću za posebna gašenja požara (EN 1486:2007)
HRN EN 1497:2008 Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Spasilački pojasi (EN 1497:2007)
HRN EN 1621-1:2001 Motociklistička odjeća za zaštitu od mehaničkog udara - 1. dio: Zahtjevi i ispitne metode za štitnike od udara (EN 1621-1:1997)
HRN EN 1621-2:2004 Motociklistička odjeća za zaštitu od mehaničkog udara - 2. dio: Motociklistički štitnici za leđa - Zahtjevi i ispitne metode (EN 1621-2:2003)
HRN EN 1731:2008 Osobna zaštita očiju - Mrežasti štitnici za oči i lice (EN 1731:2006)
HRN EN 1809:2008 Diving accessories - Buoyancy compensators - Functional and safety requirements, test methods (EN 1809:1997)
HRN EN 1827:2002 Zaštitne naprave za disanje - Polumaske bez ventila za udah s odvojivim filtrima za zaštitu od plinova, plinova i čestica ili samo čestica - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 1827:1999)
HRN EN 1836:2008 Osobna oprema za oči - Sunčane naočale i sunčani filtri za opću uporabu i filtri za izravno promatranje sunca (EN 1836:2005+A1:2007)
HRN EN 1868:2001 Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Popis istovrijednih naziva (EN 1868:1997)
HRN EN 1891:2001 Osobna zaštitna oprema za sprečavanje pada s visine - Nerastezljiva užad s jezgrom i plaštem (EN 1891:1998)
HRN EN 1938:2002 Osobna zaštita očiju - Zaštitne naočale za motocikliste i mopediste (EN 1938:1998)
HRN EN ISO 4869-2:2001 Akustika - Štitnici sluha - 2. dio: Procjena postojećih vrednovanih razina zvučnoga tlaka A pri nošenju štitnika sluha (ISO 4869-2:1994; EN ISO 4869-2:1995)
HRN EN ISO 4869-2/AC:2007 Akustika - Štitnici sluha - 2. dio: Procjena postojećih vrednovanih razina zvučnoga tlaka A pri nošenju štitnika sluha (ISO 4869-2:1994/Cor 1:2006; EN ISO 4869-2:1995/AC:2007)
HRN EN ISO 4869-3:2008 Akustika - Štitnici sluha - 3. dio: Mjerenje prigušenja zvuka slušnim štitnicima vrste ušne školjke uporabom akustičkoga ispitnog pričvršćenja (ISO 4869-3:2007; EN ISO 4869-3:2007)
HRN EN ISO 4869-4:2001 Akustika - Štitnici sluha - 4. dio: Mjerenje efektivnih razina zvučnoga tlaka za naušnjake s upravljanjem pojačanja zvuka ovisno o razini zvuka (ISO/TR 4869-4:1998; EN ISO 4869-4:2000)
HRN EN ISO 6529:2001 Zaštitna odjeća - Zaštita od kemikalija - Određivanje otpornosti materijala zaštitne odjeće na upijanje tekućina i plinova (ISO 6529:2001; EN ISO 6529:2001)
HRN EN ISO 6530:2005 Zaštitna odjeća - Zaštita od tekućih kemikalija - Ispitna metoda za otpornost materijala na propuštanje tekućina (ISO 6530:2005; EN ISO 6530:2005)
HRN EN ISO 6942:2003 Zaštitna odjeća - Zaštita od topline i vatre - Metoda ispitivanja: Procjena jednoslojnih i višeslojnih materijala pri izlaganju izvoru toplinskog zračenja (ISO 6942:2002; EN ISO 6942:2002)
HRN EN ISO 9185:2008 Zaštitna odjeća - Ocjenjivanje otpornosti materijala na prskotine rastaljenog metala (ISO 9185:2007; EN ISO 9185:2007)
HRN EN ISO 10256:2005 Zaštita glave i lica za uporabu u hokeju na ledu (ISO 10256:2003; EN ISO 10256:2003)
HRN EN ISO 10819:2000 Mehaničke vibracije i udari - Vibracije ruke - Metoda mjerenja i ocjenjivanja vibracijskoga prijenosnog faktora rukavica na dlanu ruke (ISO 10819:1996; EN ISO 10819:1996)
HRN EN ISO 11611:2008 Zaštitna odjeća za uporabu kod zavarivanja i srodnih procesa (ISO 11611:2007; EN ISO 11611:2007)
HRN EN ISO 11612:2009 Zaštitna odjeća - Odjeća za zaštitu od topline i plamena (ISO 11612:2008; EN ISO 11612:2008)
HRN EN 12083:2002 Zaštitne naprave za disanje - Filtri s crijevom za disanje (filtri neugrađeni na maske) - Filtri za čestice, filtri za plinove i kombinirani filtri - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 12083:1998+AC:2000)
HRN EN ISO 12127-2:2008 Odjeća za zaštitu od topline i plamena - Određivanje prijenosa topline dodira kroz zaštitnu odjeću ili sastavne materijale - 2. dio: Ispitna metoda s uporabom dodirne topline koja nastaje ispuštanjem malih cilindara (ISO 12127-2:2007; EN ISO 12127-2:2007)
HRN EN 12270:2004 Planinarska oprema - Zaglavci - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12270:1998)
HRN EN 12275:2004 Planinarska oprema - Spojnice (karabineri) - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12275:1998)
HRN EN 12276:2004 Planinarska oprema - Tarne naprave za sidrenje - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12276:1998)
HRN EN 12276:2004/Ispr.1:2008 Planinarska oprema - Tarne naprave za sidrenje - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12276:1998/AC:2000)
HRN EN 12277:2008 Planinarska oprema - Pojasovi - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12277:2007)
HRN EN 12278:2008 Planinarska oprema - Koloturi - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12278:2007)
HRN EN ISO 12402-2:2007 Osobne plutajuće naprave - 2. dio: Prsluci za spašavanje, razina svojstva 275 - Sigurnosni zahtjevi (ISO 12402-2:2006; EN ISO 12402-2:2006)
HRN EN ISO 12402-3:2007 Osobne plutajuće naprave - 3. dio: Prsluci za spašavanje, razina svojstva 150 - Sigurnosni zahtjevi (ISO 12402-3:2006; EN ISO 12402-3:2006)
HRN EN ISO 12402-4:2007 Osobne plutajuće naprave - 4. dio: Prsluci za spašavanje, razina svojstva 100 - Sigurnosni zahtjevi (ISO 12402-4:2006; EN ISO 12402-4:2006)
HRN EN ISO 12402-5:2007 Osobne plutajuće naprave - 5. dio: Plutajuća pomagala (razina 50) - Sigurnosni zahtjevi (ISO 12402-5:2006+Cor. 1:2006; EN ISO 12402-5:2006+AC:2006)
HRN EN ISO 12402-6:2007 Osobne plutajuće naprave - 6. dio: Posebni prsluci za spašavanje i plutajuća pomagala - Sigurnosni zahtjevi i dodatne ispitne metode (ISO 12402-6:2006; EN ISO 12402-6:2006)
HRN EN ISO 12402-8:2007 Osobne plutajuće naprave - 8. dio: Pribor - Sigurnosni zahtjevi i ispitne metode (ISO 12402-8:2006; EN ISO 12402-8:2006)
HRN EN ISO 12402-9:2007 Osobne plutajuće naprave - 9. dio: Ispitne metode (ISO 12402-9:2006; EN ISO 12402-9:2006)
HRN EN ISO 12402-10:2007 Osobne plutajuće naprave - 10. dio: Odabir i primjena osobnih plutajućih i drugih odgovarajućih naprava (ISO 12402-10:2006; EN ISO 12402-10:2006)
HRN EN 12477:2001 Zaštitne rukavice za zavarivače (EN 12477:2001)
HRN EN 12477:2001/A1:2005 Zaštitne rukavice za zavarivače (EN 12477:2001/A1:2005)
HRN EN 12492:2001 Planinarska oprema - Kacige za planinare - Zahtjevi sigurnosti i metode ispitivanja (EN 12492:2000)
HRN EN 12492:2001/A1:2008 Planinarska oprema - Kacige za planinare - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12492:2000/A1:2002)
HRN EN 12568:2002 Štitnici za stopala i noge - Zahtjevi i metode ispitivanja kapica za zaštitu prstiju i uložaka protiv proboja metala (EN 12568:1998)
HRN EN 12628:2008 Diving accessories - Combined buoyancy and rescue devices - Functional and safety reqirements, test methods (EN 12628:1999+AC:2000)
HRN EN 12841:2006 Osobna zaštitna oprema - Sustavi osiguranja užetom - Naprave za prilagodbu užadi (EN 12841:2006)
HRN EN 12941:2002 Zaštitne naprave za disanje - Filtarske naprave s upuhivanjem s kacigom ili kapuljačom - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 12941:1998)
HRN EN 12941:2002/A1:2004 Zaštitne naprave za disanje - Filtarske naprave s upuhivanjem s kacigom ili kapuljačom - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 12941:1998/A1:2003)
HRN EN 12942:2002 Zaštitne naprave za disanje - Filtarske naprave s upuhivanjem s maskom za cijelo lice, polumaskom ili četvrtmaskom - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 12942:1998)
HRN EN 12942:2002/A1:2003 Zaštitne naprave za disanje - Filtarske naprave s upuhivanjem s maskom za cijelo lice, polumaskom ili četvrtmaskom - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 12942:1998/A1:2002)
HRN EN 13034:2005 Odjeća za zaštitu od tekućih kemikalija - Zahtjevi za svojstva odjeće za zaštitu od kemikalija koja daje ograničena zaštitna svojstva od tekućih kemikalija (oprema tipa 6 i tipa PB [6]) (EN 13034:2005)
HRN EN 13061:2003 Zaštitna odjeća - Štitnici za goljenicu za nogometaše - Zahtjevi i ispitne metode (EN 13061:2001)
HRN EN 13087-1:2001 Zaštitne kacige - Metode ispitivanja - 1. dio: Uvjeti i kondicioniranje (EN 13087-1:2000)
HRN EN 13087-1:2001/A1:2002 Zaštitne kacige - Metode ispitivanja - 1. dio: Uvjeti i kondicioniranje (EN 13087-1:2000/A1:2001)
HRN EN 13087-2:2001 Zaštitne kacige - Metode ispitivanja - 2. dio: Prigušivanje udara (EN 13087-2:2000)
HRN EN 13087-2:2001/A1:2002 Zaštitne kacige - Metode ispitivanja - 2. dio: Prigušivanje udara (EN 13087-2:2000/A1:2001)
HRN EN 13087-3:2001 Zaštitne kacige - Metode ispitivanja - 3. dio: Otpornost na probijanje (EN 13087-3:2000)
HRN EN 13087-3:2001/A1:2002 Zaštitne kacige - Metode ispitivanja - 3. dio: Otpornost na probijanje (EN 13087-3:2000/A1:2001)
HRN EN 13087-4:2001 Zaštitne kacige - Metode ispitivanja - 4. dio: Djelotvornost sustava pričvršćivanja na glavu (EN 13087-4:2000)
HRN EN 13087-5:2001 Zaštitne kacige - Metode ispitivanja - 5. dio: Čvrstoća sustava pričvršćivanja na glavu (EN 13087-5:2000)
HRN EN 13087-6:2001 Zaštitne kacige - Metode ispitivanja - 6. dio: Vidno polje (EN 13087-6:2000)
HRN EN 13087-6:2001/A1:2002 Zaštitne kacige - Metode ispitivanja - 6. dio: Vidno polje (EN 13087-6:2000/A1:2001)
HRN EN 13087-7:2001 Zaštitne kacige - Metode ispitivanja - 7. dio: Otpornost na plamen (EN 13087-7:2000)
HRN EN 13087-7:2001/A1:2002 Zaštitne kacige - Metode ispitivanja - 7. dio: Otpornost na plamen (EN 13087-7:2000/A1:2001)
HRN EN 13087-8:2001 Zaštitne kacige - Metode ispitivanja - 8. dio: Električna svojstva (EN 13087-8:2000)
HRN EN 13087-8:2001/A1:2008 Zaštitne kacige - Metode ispitivanja - 8. dio: Električna svojstva (EN 13087-8:2000/A1:2005)
HRN EN 13087-10:2001 Zaštitne kacige - Metode ispitivanja - 10. dio: Otpornost na toplinsko zračenje (EN 13087-10:2000)
HRN EN 13138-1:2004 Plutajuća pomagala za učenje plivanja - 1. dio: Sigurnosni zahtjevi i ispitne metode za plutajuća pomagala koja se pričvršćuju (EN 13138-1:2003)
HRN EN 13158:2001 Zaštitna odjeća - Zaštitne jakne, štitnici tijela i ramena za jahače konja - Zahtjevi i ispitne metode (EN 13158:2000)
HRN EN 13178:2002 Osobna zaštita očiju - Sredstva za zaštitu očiju za korisnike motornih saonica (EN 13178:2000)
HRN EN 13274-1:2002 Zaštitne naprave za disanje - Metode ispitivanja - 1. dio: Određivanje propuštanja prema unutra i ukupnog propuštanja prema unutra (EN 13274-1:2001)
HRN EN 13274-2:2002 Zaštitne naprave za disanje - Metode ispitivanja - 2. dio: Ispitivanja svojstava u praksi (EN 13274-2:2001)
HRN EN 13274-3:2002 Zaštitne naprave za disanje - Metode ispitivanja - 3. dio: Određivanje otpora disanju (EN 13274-3:2001)
HRN EN 13274-4:2002 Zaštitne naprave za disanje - Metode ispitivanja - 4. dio: Ispitivanja gorenja (EN 13274-4:2001)
HRN EN 13274-5:2002 Zaštitne naprave za disanje - Metode ispitivanja - 5. dio: Klimatski uvjeti (EN 13274-5:2001)
HRN EN 13274-6:2002 Zaštitne naprave za disanje - Metode ispitivanja - 6. dio: Određivanje sadržaja ugljikova dioksida u zraku za udisanje (EN 13274-6:2001)
HRN EN 13274-7:2008 Zaštitne naprave za disanje - Metode ispitivanja - 7. dio: Određivanje prodiranja kroz filtar za čestice (EN 13274-7:2008)
HRN EN 13274-8:2003 Zaštitne naprave za disanje - Metode ispitivanja - 8. dio: Određivanje začepljenosti dolomitnom prašinom (EN 13274-8:2002)
HRN EN 13277-1:2001 Zaštitna oprema za borilačke sportove - 1. dio: Opći zahtjevi i ispitne metode (EN 13277-1:2000)
HRN EN 13277-2:2001 Zaštitna oprema za borilačke sportove - 2. dio: Dodatni zahtjevi i ispitne metode za štitnike gornjeg dijela stopala, goljenice i podlaktice (EN 13277-2:2000)
HRN EN 13277-3:2001 Zaštitna oprema za borilačke sportove - 3. dio: Dodatni zahtjevi i ispitne metode za štitnike tijela (EN 13277-3:2000)
HRN EN 13277-3:2001/A1:2008 Zaštitna oprema za borilačke sportove - 3. dio: Dodatni zahtjevi i ispitne metode za štitnike tijela (EN 13277-3:2000/A1:2007)
HRN EN 13277-4:2003 Zaštitna oprema za borilačke sportove - 4. dio: Dodatni zahtjevi i ispitne metode za štitnike za glavu (EN 13277-4:2001)
HRN EN 13277-4:2003/A1:2008 Zaštitna oprema za borilačke sportove - 4. dio: Dodatni zahtjevi i ispitne metode za štitnike za glavu (EN 13277-4:2001/A1:2007)
HRN EN 13277-5:2003 Zaštitna oprema za borilačke sportove - 5. dio: Dodatni zahtjevi i ispitne metode za štitnike za genitalije i trbuh (EN 13277-5:2002)
HRN EN 13277-6:2004 Zaštitna oprema za borilačke sportove - 6. dio: Dodatni zahtjevi i ispitne metode za prsne štitnike za žene (EN 13277-6:2003)
HRN EN ISO 13287:2008 Osobna zaštitna oprema - Obuća - Ispitna metoda za otpornost na proklizavanje (ISO 13287:2006; EN ISO 13287:2007)
HRN EN 13356:2003 Dodaci za vidljivost za neprofesionalnu uporabu - Zahtjevi i ispitne metode (EN 13356:2001)
HRN EN 13484:2001 Kacige za korisnike saonica (EN 13484:2001)
HRN EN 13546:2008 Zaštitna odjeća - Štitnici za šaku, ruku, prsni koš, trbuh, nogu, stopalo i genitalije za vratare i štitnici za goljenicu za igrače hokeja na zemlji - Zahtjevi i ispitne metode (EN 13546:2002+A1:2007)
HRN EN 13567:2008 Zaštitna odjeća - Štitnici za šaku, ruku, prsni koš, trbuh, nogu, genitalije i lice mačevalaca - Zahtjevi i ispitne metode (EN 13567:2002+A1:2007)
HRN EN 13594:2003 Zaštitne rukavice za profesionalne vozače motocikla - Zahtjevi i ispitne metode (EN 13594:2002)
HRN EN 13595-1:2003 Zaštitna odjeća za profesionalne vozače motocikla - Jakne, hlače i jednodijelna ili višedijelna odijela - 1. dio: Opći zahtjevi (EN 13595-1:2002)
HRN EN 13595-2:2003 Zaštitna odjeća za profesionalne vozače motocikla - Jakne, hlače i jednodijelna ili višedijelna odijela - 2. dio: Ispitna metoda za određivanje otpornosti na udarnu abraziju (EN 13595-2:2002)
HRN EN 13595-3:2003 Zaštitna odjeća za profesionalne vozače motocikla - Jakne, hlače i jednodijelna ili višedijelna odijela - 3. dio: Ispitna metoda za određivanje čvrstoće prsnuća (EN 13595-3:2002)
HRN EN 13595-4:2003 Zaštitna odjeća za profesionalne vozače motocikla - Jakne, hlače i jednodijelna ili višedijelna odijela - 4. dio: Ispitna metoda za određivanje otpornosti na udarno presijecanje (EN 13595-4:2002)
HRN EN 13634:2003 Zaštitna obuća za profesionalne vozače motocikla - Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 13634:2002)
HRN EN 13781:2001 Zaštitne kacige za vozače i putnike motornih saonica i bobova (EN 13781:2001)
HRN EN 13794:2003 Zaštitne naprave za disanje - Samostalni uređaji za disanje sa zatvorenim krugom za spašavanje - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 13794:2002)
HRN EN 13819-1:2004 Štitnici sluha - Ispitivanje - 1. dio: Fizikalne ispitne metode (EN 13819-1:2002)
HRN EN 13819-2:2004 Štitnici sluha - Ispitivanje - 2. dio: Akustičke ispitne metode (EN 13819-2:2002)
HRN EN 13832-1:2007 Obuća za zaštitu od kemikalija - 1. dio: Nazivlje i ispitne metode (EN 13832-1:2006)
HRN EN 13832-2:2007 Obuća za zaštitu od kemikalija - 2. dio: Zahtjevi za obuću otpornu na kemikalije pod laboratorijskim uvjetima (EN 13832-2:2006)
HRN EN 13832-3:2007 Obuća za zaštitu od kemikalija - 3. dio: Zahtjevi za obuću vrlo otpornu na kemikalije pod laboratorijskim uvjetima (EN 13832-3:2006)
HRN EN 13911:2005 Zaštitna odjeća za vatrogasce - Zahtjevi i ispitne metode za vatrogasne potkape za vatrogasce (EN 13911:2004)
HRN EN 13921:2008 Osobna zaštitna oprema - Ergonomska načela (EN 13921:2007)
HRN EN 13949:2003 Zaštitne naprave za disanje - Samostalni ronilački uređaji za disanje s otvorenim krugom za uporabu sa stlačenom dušik-kisik smjesom - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 13949:2003)
HRN EN ISO 13982-1:2005 Odjeća za zaštitu čvrstih čestičnih kemikalija - 1. dio: Zahtjevi za svojstva odjeće za zaštitu od kemikalija koja daje zaštitu za cijelo tijelo od lebdećih čvrstih čestica (odjeća tipa 5) (ISO 13982-1:2004; EN ISO 13982-1:2004)
HRN EN ISO 13982-2:2005 Odjeća za zaštitu od čvrstih čestica - 2. dio: Ispitna metoda za određivanje propuštanja aerosola sitnih čestica u odijela prema unutra (ISO 13982-2:2004; EN ISO 13982-2:2004)
HRN EN ISO 13995:2001 Zaštitna odjeća - Mehanička svojstva - Ispitna metoda za određivanje otpornosti na probijanje i dinamičko protrgavanje materijala (ISO 13995:2000; EN ISO 13995:2000)
HRN EN ISO 13997:2001 Zaštitna odjeća - Mehanička svojstva - Određivanje otpornosti na razrezivanje oštrim predmetima (ISO 13997:1999; EN ISO 13997:1999+AC:2000)
HRN EN ISO 13998:2004 Zaštitna odjeća - Pregače, hlače i prsluci za zaštitu od posjeklina i uboda ručnim noževima (ISO 13998:2003; EN ISO 13998:2003)
HRN EN 14021:2004 Štitnici od kamena za izvancestovni motociklizam prilagođeni za zaštitu vozača od kamenja i krhotina - Zahtjevi i ispitne metode (EN 14021:2003)
HRN EN 14052:2006 Visokozahtjevne industrijske kacige (EN 14052:2005)
HRN EN 14058:2005 Zaštitna odjeća - Odjevni predmeti za zaštitu od hladne okoline (EN 14058:2004)
HRN EN ISO 14116:2008 Zaštitna odjeća - Zaštita od topline i plamena - Materijali, kombinacije materijala i odjeća ograničena širenja plamena (ISO 14116:2008; EN ISO 14116:2008)
HRN EN 14120:2008 Zaštitna odjeća - Štitnici za zapešće, dlan, koljeno i lakat za korisnike koturaške (rolerske) sportske opreme - Zahtjevi i ispitne metode (EN 14120:2003+A1:2007)
HRN EN 14126:2004 Zaštitna odjeća - Zahtjevi za svojstva i ispitne metode za zaštitnu odjeću od infektivnih tvari (EN 14126:2003)
HRN EN 14143:2004 Zaštitne naprave za disanje - Samostalni ronilački uređaji s povratnim udisanjem (EN 14143:2003)
HRN EN 14225-1:2005 Ronilačka odijela - 1. dio: Mokra odijela - Zahtjevi i ispitne metode (EN 14225-1:2005)
HRN EN 14225-2:2005 Ronilačka odijela - 2. dio: Suha odijela - Zahtjevi i ispitne metode (EN 14225-2:2005)
HRN EN 14225-3:2005 Ronilačka odijela - 3. dio: Aktivno grijano ili hlađeno odijelo (sustavi) - Zahtjevi i ispitne metode (EN 14225-3:2005)
HRN EN 14225-4:2005 Ronilačka odijela - 4. dio: Jednoatmosferska odijela (ADS) - Zahtjevi prema ljudskim potrebama i ispitne metode (EN 14225-4:2005)
HRN EN 14325:2005 Odjeća za zaštitu od kemikalija - Ispitne metode i razredba svojstava za materijale, šavove, rastavljive i trajne spojeve odjeće za zaštitu od kemikalija (EN 14325:2004)
HRN EN 14328:2005 Zaštitna odjeća - Rukavice i štitnici za ruke za zaštitu od posjeklina strojnim noževima - Zahtjevi i ispitne metode (EN 14328:2005)
HRN EN 14360:2005 Odjeća za zaštitu od kiše - Ispitna metoda za gotove odjevne predmete - Udarci odozgo kapima velike energije (EN 14360:2004)
HRN EN 14387:2008 Zaštitne naprave za disanje - Filtar(filtri) za plin i kombinirani filtar(filtri) - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 14387:2004+A1:2008)
HRN EN 14404:2005 Osobna zaštitna oprema - Štitnici za koljena za rad u klečećemu položaju (EN 14404:2004)
HRN EN 14435:2004 Zaštitne naprave za disanje - Samostalni uređaji za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom, s polumaskom za uporabu samo s nadtlakom - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 14435:2004)
HRN EN 14458:2008 Osobna oprema za oči - Štitnici za lice i viziri za uporabu s vatrogasnim i visokoučinskim industrijskim sigurnosnim kacigama koje upotrebljavaju vatrogasci, hitna medicinska pomoć i spasilačke službe (EN 14458:2004)
HRN EN ISO 14460:2001 Zaštitna odjeća za vozače trkaćih automobila - Zaštita od topline i plamena - Zahtjevi na svojstva i ispitne metode (ISO 14460:1999; EN ISO 14460:1999+AC:1999)
HRN EN ISO 14460:2001/A1:2002 Zaštitna odjeća za vozače trkaćih automobila - Zaštita od topline i plamena - Zahtjevi na svojstva i ispitne metode - Amandman 1: Preinačeno ispitivanje na savijanje (ISO 14460:1999/Amd 1:2002; EN ISO 14460:1999/A1:2002)
HRN EN 14529:2005 Zaštitne naprave za disanje - Samostalni uređaji za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom, s polumaskom, za plućne automate s nadtlakom, samo u svrhu spašavanja - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 14529:2005)
HRN EN 14572:2008 Kacige visokih svojstava za jahače (EN 14572:2005)
HRN EN 14593-1:2005 Zaštitne naprave za disanje - Cijevni uređaji za disanje sa stlačenim zrakom s plućnim automatom - 1. dio: Uređaji s maskom za cijelo lice - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 14593-1:2005)
HRN EN 14593-2:2005 Zaštitne naprave za disanje - Cijevni uređaji za disanje sa stlačenim zrakom s plućnim automatom - 2. dio: Uređaji s polumaskom na nadtlak - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 14593-2:2005)
HRN EN 14594:2005 Zaštitne naprave za disanje - Cijevni uređaji za disanje sa stalnim dotokom stlačenog zraka - Zahtjevi, ispitivanje, označivanje (EN 14594:2005)
HRN EN 14605:2005 Odjeća za zaštitu od tekućih kemikalija - Zahtjevi za svojstva odjeće sa spojevima nepropusnim za tekućinu (tip 3) ili raspršenu tekućinu (tip 4), uključujući i elemente koji daju zaštitu samo za dijelove tijela (tipovi PB [3] i PB [4]) (EN 14605:2005)
HRN EN 14786:2007 Zaštitna odjeća - Određivanje otpornosti na propuštanje prema raspršenim tekućim kemikalijama, emulzijama i disperzijama - Ispitivanje na prskanje (EN 14786:2006)
HRN EN ISO 14877:2003 Zaštitna odjeća za radove pjeskarenja sa zrnatim abrazivima (ISO 14877: 2002; EN ISO 14877:2002)
HRN EN ISO 15025:2003 Zaštitna odjeća - Zaštita od topline i plamena - Metoda ispitivanja za ograničeno širenje plamena (ISO 15025:2000; EN ISO 15025:2002)
HRN EN ISO 15027-1:2003 Odijela za zaštitu u vodi - 1. dio: Odijela za stalno nošenje, zahtjevi uključujući i sigurnost (ISO 15027-1:2002; EN ISO 15027-1:2002)
HRN EN ISO 15027-2:2003 Odijela za zaštitu u vodi - 2. dio: Odijela za spašavanje u vodi, zahtjevi uključujući i sigurnost (ISO 15027-2:2002; EN ISO 15027-2:2002)
HRN EN ISO 15027-3:2003 Odijela za zaštitu u vodi - 3. dio: Ispitne metode (ISO 15027-3:2002; EN ISO 15027-3:2002)
HRN EN 15090:2007 Obuća za vatrogasce (EN 15090:2006)
HRN EN 15333-1:2008 Oprema za disanje - Cijevni ronilački uređaji za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim plinom - 1. dio: Uređaji s plućnim automatom (EN 15333-1:2008)
HRN EN 15614:2008 Zaštitna odjeća za vatrogasce - Laboratorijske ispitne metode i zahtjevi za svojstva za odjeću koja se nosi na otvorenome prostoru (EN 15614:2007)
HRN EN ISO 15831:2005 Odjeća - Fiziološki učinci - Mjerenje toplinske izolacije s pomoću toplinske lutke (ISO 15831:2004; EN ISO 15831:2004)
HRN EN ISO 17249:2004 Sigurnosna obuća otporna na zarezivanje lančanom pilom (ISO 17249:2004; EN ISO 17249:2004)
HRN EN ISO 17249:2004/A1:2007 Sigurnosna obuća otporna na zarezivanje lančanom pilom - Amandman 1 (ISO 17249:2004/Amd 1:2007; EN ISO 17249:2004/A1:2007)
HRN EN ISO 20344:2007 Osobna zaštitna oprema - Ispitne metode za obuću (uključuje ispravak AC:2005) (ISO 20344:
2004+Cor.1:2005; EN ISO 20344:2004+AC:2005)
HRN EN ISO 20344:2007/A1:2008 Osobna zaštitna oprema - Ispitne metode za obuću - Amandman 1 (ISO 20344:2004/Amd 1:2007; EN ISO 20344:2004/A1:2007)
HRN EN ISO 20345:2007 Osobna zaštitna oprema - Sigurnosna obuća (uključuje ispravak AC:2007) (ISO 20345:2004+Cor. 2:2006; EN ISO 20345:2004+AC:2007)
HRN EN ISO 20345:2007/A1:2008 Osobna zaštitna oprema - Sigurnosna obuća - Amandman 1 (ISO 20345:2004/Amd 1:2007; EN ISO 20345:2004/A1:2007)
HRN EN ISO 20346:2007 Osobna zaštitna oprema - Zaštitna obuća (uključuje ispravak AC:2007) (ISO 20346:2004+Cor. 2:2006; EN ISO 20346:2004+AC:2007)
HRN EN ISO 20346:2007/A1:2008 Osobna zaštitna oprema - Zaštitna obuća - Amandman 1 (ISO 20346:2004/Amd 1:2007; EN ISO 20346:2004/A1:2007)
HRN EN ISO 20347:2007 Osobna zaštitna oprema - Radna obuća (uključuje ispravak AC:2007) (ISO 20347:2004+Cor. 2:2006; EN ISO 20347:2004+AC:2007)
HRN EN ISO 20347:2007/A1:2008 Osobna zaštitna oprema - Radna obuća - Amandman 1 (ISO 20347:2004/Amd 1:2007; EN ISO 20347:2004/A1:2007)
HRN EN 24869-1:1999 Akustika - Štitnici sluha - Subjektivna metoda za mjerenje gušenja zvuka (ISO 4869-1:1990; EN 24869-1:1992)
HRN EN 50286:2008 Električka izolacijska zaštitna odjeća za uporabu u postrojenjima niskog napona (EN 50286:1999)
HRN EN 50321:2008 Električka izolacijska obuća za rad u postrojenjima niskog napona (EN 50321:1999)
HRN EN 50365:2008 Električke izolacijske kacige za uporabu u postrojenjima niskog napona (EN 50365:2002)
HRN EN 60743:2007 Rad pod naponom - Terminologija za alate, opremu i uređaje (IEC 60743:2001; EN 60743:2001)
HRN EN 60895:2008 Rad pod naponom - Vodljiva odjeća za uporabu kod nazivnog izmjeničnog napona do 800 kV i istosmjernog napona ± 600 kV (IEC 60895:2002, MOD; EN 60895:2003)
HRN EN 60903:2007 Rad pod naponom - Rukavice od izolacijskog materijala (IEC 60903:2002+Corr.:2003, MOD; EN 60903:2003)
HRN EN 60984:2008 Rukavi od izolacijskog materijala za rad pod naponom (IEC 60984:1990, MOD+am1:2002; EN 60984:1992+A1:2002)
HRN EN 60984:2008/A11:2008 Rukavi od izolacijskog materijala za rad pod naponom (EN 60984:1992/A11:1997)
Oznaka europske norme Naslov europske norme
EN 132:1998 Respiratory protective devices - Definitions of terms and pictograms
EN 133:2001 Respiratory protective devices - Classification
EN 134:1998 Respiratory protective devices - Nomenclature of components
EN 135:1998 Respiratory protective devices - List of equivalent terms
EN 136:1998 Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing, marking
EN 137:2006 Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask - Requirements, testing, marking
EN 138:1994 Respiratory protective devices - Fresh air hose breathing apparatus for use with full face mask, half mask or mouthpiece assembly - Requirements, testing, marking
EN 140:1998 Respiratory protective devices - Half masks and quarter masks - Requirements, testing, marking
EN 142:2002 Respiratory protective devices - Mouthpiece assemblies - Requirements, testing, marking
EN 143:2000 Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing, marking
EN 143:2000/A1:2006 Respiratory protective devices - Particle filters - Requirements, testing, marking
EN 144-1:2000 Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 1: Thread connection for insert connector
EN 144-1:2000/A1:2003 Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 1: Thread connections for insert connector
EN 144-1:2000/A2:2005 Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 1: Thread connections for insert connector
EN 144-2:1998 Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 2: Outlet connections
EN 144-3:2003 Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 3: Outlet connections for diving gases Nitrox and oxygen
EN 145:1997 Respiratory protective devices - Self-contained closed-circuit breathing apparatus compressed oxygen or compressed oxygen-nitrogen type - Requirements, testing, marking
EN 148-1:1999 Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 1: Standard thread connection
EN 148-2:1999 Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 2: Centre thread connection
EN 148-3:1999 Respiratory protective devices - Threads for face-pieces - Part 3: Thread connection M 45 X 3
EN 149:2001 Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking
EN 165:2005 Personal eye-protection - Vocabulary
EN 166:2001 Personal eye-protection - Specifications
EN 167:2001 Personal eye-protection - Optical test methods
EN 168:2001 Personal eye protection - Non-optical test methods
EN 169:2002 Personal eye-protection - Filters for welding and related techniques - Transmittance requirements and recommended use
EN 170:2002 Personal eye-protection - Ultraviolet filters - Transmittance requirements and recommended use
EN 171:2002 Personal eye-protection - Infrared filters - Transmittance requirements and recommended use
EN 172:1994 Personal eye-protection - Sunglare filters for industrial use
EN 174:2001 Personal eye-protection - Ski goggles for downhill skiing
EN 175:1997 Personal protection - Equipment for eye and face protection during welding and allied processes
EN 207:1998 Personal eye-protection - Filters and eye-protectors against laser radiation (laser eye-protectors)
EN 207:1998/A1:2002 Personal eye-protection - Filters and eye-protectors against laser radiation (laser eye-protectors) - Amendment 1
EN 208:1998 Personal eye-protection - Eye-protectors for adjustment work on lasers and laser systems (laser adjustment eye-protectors)
EN 208:1998/A1:2002 Personal eye-protection - Eye-protectors for adjustment work on lasers and laser systems (laser adjustment eye-protectors) - Amendment 1
EN 250:2000 Respiratory equipment - Open-circuit, self-contained, compressed air diving apparatus - Requirements, testing, marking
EN 250:2000/A1:2006 Respiratory equipment - Open-circuit self-contained compressed air diving apparatus - Requirements, testing, marking
EN 269:1994 Respiratory protective devices - Powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood - Requirements, testing, marking
EN 340:2003 Protective clothing - General requirements
EN 341:1992 Personal protective equipment against falls from a height - Descender devices
EN 341:1992/AC:1993 Personal protective equipment against falls from a height - Descender devices
EN 342:2004 Protective clothing - Ensembles and garments for protection against cold
EN 343:2003+A1:2007 Protective clothing - Protection against rain
EN 348:1992 Protective clothing - Test method: Determination of behaviour of materials on impact of small splashes of molten metal
EN 348:1992/AC:1993 Protective clothing - Test method: Determination of behaviour of materials on impact of small splashes of molten metal
EN 352-1:2002 Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-Muffs
EN 352-2:2002 Hearing protectors - General requirements - Part 2: Ear-plugs
EN 352-3:2002 Hearing protectors - General requirements - Part 3: Ear-muffs attached to an industrial safety helmet
EN 352-4:2001 Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Level-dependent ear-muffs
EN 352-4:2001/A1:2005 Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Level-dependent ear-muffs
EN 352-5:2002 Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 5: Active noise reduction ear-muffs
EN 352-6:2002 Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 6: Ear-muffs with electrical audio input
EN 352-7:2002 Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 7: Level-dependent ear-plugs
EN 352-8:2008 Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 8: Entertainment audio ear-muffs
EN 353-1:2002 Personal protective equipment against falls from a height - Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line
EN 353-2:2002 Personal protective equipment against falls from a height - Part 2: Guided type fall arresters including a flexible anchor line
EN 354:2002 Personal protective equipment against falls from a height - Lanyards
EN 355:2002 Personal protective equipment against falls from a height - Energy absorbers
EN 358:1999 Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height - Belts for work positioning and restraint and work positioning lanyards
EN 360:2002 Personal protective equipment against falls from a height - Retractable type fall arresters
EN 361:2002 Personal protective equipment against falls from a height - Full body harnesses
EN 362:2004 Personal protective equipment against falls from a height - Connectors
EN 363:2008 Personal fall protection equipment - Personal fall protection systems
EN 364:1992 Personal protective equipment against falls from a height - Test methods
EN 364:1992/AC:1993 Personal protective equipment against falls from a height - Test methods
EN 365:2004 Personal protective equipment against falls from a height - General requirements for instructions for use, maintenance, periodic examination, repair, marking and packaging (includes corrigendum)
EN 367:1992 Protective clothing - Protection against heat and fire - Method of determining heat transmission on exposure to flame
EN 367:1992/AC:1992 Protective clothing - Protection against heat and fire - Method of determining heat transmission on exposure to flame
EN 374-1:2003 Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements
EN 374-2:2003 Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 2: Determination of resistance to penetration
EN 374-3:2003 Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 3: Determination of resistance to permeation by chemicals
EN 374-3:2003/AC:2006 Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 3: Determination of resistance to permeation by chemicals
EN 379:2003 Personal eye-protection - Automatic welding filters
EN 381-1:1993 Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 1: Test rig for testing resistance to cutting by a chainsaw
EN 381-2:1995 Protective clothing for users of hand-held chain saws - Part 2: Test methods for leg protectors
EN 381-3:1996 Protective clothing for users of hand-held chain-saws - Part 3: Test methods for footwear
EN 381-4:1999 Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 4: Test methods for chainsaw protective gloves
EN 381-5:1995 Protective clothing for users of hand-held chain saws - Part 5: Requirements for leg protectors
EN 381-7:1999 Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 7: Requirements for chainsaw protective gloves
EN 381-8:1997 Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 8: Test methods for chain saw protective gaiters
EN 381-9:1997 Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 9: Requirements for chain saw protective gaiters
EN 381-10:2002 Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 10: Test methods for upper body protectors
EN 381-11:2002 Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 11: Requirements for upper body protectors
EN 388:2003 Protective gloves against mechanical risks
EN 397:1995 Industrial safety helmets
EN 402:2003 Respiratory protective devices - Lung governed demand self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask or mouthpiece assembly for escape - Requirements, testing, marking
EN 403:2004 Respiratory protective devices for self-rescue - Filtering devices with hood for escape from fire - Requirements, testing, marking
EN 404:2005 Respiratory protective devices for self-rescue - Filter self-rescuer from carbon monoxide with mouthpiece assembly
EN 405:2001 Respiratory protective devices - Valved filtering half masks to protect against gases or gases and particles - Requirements, testing, marking
EN 407:2004 Protective gloves against thermal risks (heat and/or fire)
EN 420:2003 Protective gloves - General requirements and test methods
EN 420:2003/AC:2006 Protective gloves - General requirements and test methods
EN 421:1994 Protective gloves against ionizing radiation and radioactive contamination
EN 443:2008 Helmets for fire fighting in buildings and other structures
EN 458:2004 Hearing protectors - Recommendations for selection, use, care and maintenance - Guidance document
EN 464:1994 Protective clothing for use against liquid and gaseous chemicals including aerosols and solid particles - Test method: Determination of leaktightness of gas-tight suits (internal pressure test)
EN 469:2005 Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for firefighting
EN 469:2005/A1:2006 Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for firefighting
EN 469:2005/AC:2006 Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for firefighting
EN 471:2003+A1:2007 High-visibility warning clothing for professional use - Test methods and requirements
EN 510:1993 Specification for protective clothing for use where there is a risk of entanglement with moving parts
EN 511:2006 Protective gloves against cold
EN 530:1994 Abrasion resistance of protective clothing material - Test methods
EN 530:1994/AC:1995 Abrasion resistance of protective clothing material - Test methods
EN 564:2006 Mountaineering equipment - Accessory cord - Safety requirements and test methods
EN 565:2006 Mountaineering equipment - Tape - Safety requirements and test methods
EN 566:2006 Mountaineering equipment - Slings - Safety requirements and test methods
EN 567:1997 Mountaineering equipment - Rope clamps - Safety requirements and test methods
EN 568:2007 Mountaineering equipment - Ice anchors - Safety requirements and test methods
EN 569:2007 Mountaineering equipment - Pitons - Safety requirements and test methods
EN 659:2003+A1:2008 Protective gloves for firefighters
EN 702:1994 Protective clothing - Protection against heat and flame - Test method: Determination of the contact heat transmission through protective clothing or its materials
EN 795:1996 Protection against falls from a height - Anchor devices - Requirements and testing
EN 812:1997 Industrial bump caps
EN 812:1997/A1:2001 Industrial bump caps
EN 863:1995 Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance
EN 892:2004 Mountaineering equipment - Dynamic mountaineering ropes - Safety requirements and test methods
EN 893:1999 Mountaineering equipment - Crampons - Safety requirements and test methods
EN 943-1:2002 Protective clothing for use against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and solid particles - Part 1: Performance requirements for ventilated and non-ventilated »gas tight« (Type 1) and »non-gas-tight« (Type 2) chemical protective suits
EN 943-2:2002 Protective clothing for use against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and solid particles - Part 2: Performance requirements for »gas tight« (Type 1) chemical protective suits for emergency teams (ET)
EN 958:2006 Mountaineering equipment - Energy absorbing systems for use in klettersteig (via ferrata) climbing - Safety requirements and test methods
EN 960:2006 Headforms for use in the testing of protective helmets
EN 966:1996 Helmets for airborne sports
EN 966:1996/A2:2006 Helmets for airborne sports
EN 1073-1:1998 Protective clothing against radioactive contamination - Part 1: Requirements and test methods for ventilated protective clothing against particulate radioactive contamination
EN 1073-2:2002 Protective clothing against radioactive contamination - Part 2: Requirements and test methods for non-ventilated protective clothing against particulate radioactive contamination
EN 1077:2007 Helmets for alpine skiers and snowboarders
EN 1078:1997 Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates
EN 1078:1997/A1:2005 Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates
EN 1080:1997 Impact protection helmets for young children
EN 1080:1997/A1:2002 Impact protection helmets for young children
EN 1080:1997/A2:2005 Impact protection helmets for young children
EN 1082-1:1996 Protective clothing - Gloves and arm guards protection against cuts and stabs by hand knives - Part 1: Chain mail gloves and arm guards
EN 1082-2:2000 Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 2: Gloves and arm guards made of material other than chain mail
EN 1082-3:2000 Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 3: Impact cut test for fabric, leather and other materials
EN 1095:1998 Deck safety harness and safety line for use on recreational craft - Safety requirements and test methods
EN 1146:2005 Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus incorporating a hood for escape (compressed air escape apparatus with hood) - Requirements, testing, marking
EN 1149-1:2006 Protective clothing - Electrostatic properties - Part 1: Test method for measurement of surface resistivity
EN 1149-2:1997 Protective clothing - Electrostatic properties - Part 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance)
EN 1149-3:2004 Protective clothing - Electrostatic properties - Part 3: Test methods for measurement of charge decay
EN 1149-5:2008 Protective clothing - Electrostatic properties - Part 5: Material performance and design requirements
EN 1150:1999 Protective clothing - Visibility clothing for non-professional use - Test methods and requirements
EN 1384:1996 Helmets for equestrian activities
EN 1385:1997 Helmets for canoeing and white water sports
EN 1385:1997/A1:2005 Helmets for canoeing and white water sports
EN 1486:2007 Protective clothing for firefighters - Test methods and requirements for reflective clothing for specialized fire fighting
EN 1497:2007 Personal fall protection equipment - Rescue harnesses
EN 1621-1:1997 Motorcyclists’ protective clothing against mechanical impact - Part 1: Requirements and test methods for impact protectors
EN 1621-2:2003 Motorcyclists’ protective clothing against mechanical impact - Part 2: Motorcyclists’ back protectors - Requirements and test methods
EN 1731:2006 Personal eye protection - Mesh eye and face protectors
EN 1809:1997 Diving accessories - Buoyancy compensators - Functional and safety requirements, test methods
EN 1827:1999 Respiratory protective devices - Half masks without inhalation valves and with separable filters to protect against gases or gases and particles or particles only - Requirements, testing, marking
EN 1836:2005+A1:2007 Personal eye-equipment - Sunglasses and sunglare filters for general use and filters for direct observation of the sun
EN 1868:1997 Personal protective equipment against falls from a height - List of equivalent terms
EN 1891:1998 Personal protective equipment for the prevention of falls from a height - Low stretch kernmantel ropes
EN 1938:1998 Personal eye-protection - Goggles for motorcycle and moped users
EN ISO 4869-2:1995 Acoustics - Hearing protectors - Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn (ISO 4869-2:1994)
EN ISO 4869-2:1995/AC:2007 Acoustics - Hearing protectors - Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn (ISO 4869-2:1994/Cor 1:2006)
EN ISO 4869-3:2007 Acoustics - Hearing protectors - Part 3: Measurement of insertion loss of ear-muff type protectors using an acoustic test fixture (ISO 4869-3:2007)
EN ISO 4869-4:2000 Acoustics - Hearing protectors - Part 4: Measurement of effective sound pressure levels for level-dependent sound restoration ear mufs (ISO/TR 4869-4:1998)
EN ISO 6529:2001 Protective clothing - Protection against chemicals - Determination of resistance of protective clothing materials to permeation by liquids and gas (ISO 6529:2001)
EN ISO 6530:2005 Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Test method for resistance of materials to penetration by liquids (ISO 6530:2005)
EN ISO 6942:2002 Protective clothing - Protection against heat and fire - Method of test: Evaluation of materials and material assemblies when exposed to a source of radiant heat (ISO 6942:2002)
EN ISO 9185:2007 Protective clothing - Assessment of resistance of materials to molten metal splash (ISO 9185:2007)
EN ISO 10256:2003 Head and face protection for use in ice hockey (ISO 10256:2003)
EN ISO 10819:1996 Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Method for the measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand (ISO 10819: 1996)
EN ISO 11611:2007 Protective clothing for use in welding and allied processes (ISO 11611:2007)
EN ISO 11612:2008 Protective clothing - Clothing to protect against heat and flame (ISO 11612:2008)
EN 12083:1998 Respiratory protective devices - Filters with breathing hoses, (Non-mask mounted filters) - Particle filters, gas filters, and combined filters - Requirements, testing, marking
EN ISO 12127-2:2007 Clothing for protection against heat and flame - Determination of contact heat transmission through protective clothing or constituent materials - Part 2: Test method using contact heat produced by dropping small cylinders (ISO 12127-2:2007)
EN 12270:1998 Mountaineering equipment - Chocks - Safety requirements and test methods
EN 12275:1998 Mountaineering equipment - Connectors - Safety requirements and test methods
EN 12276:1998 Mountaineering equipment - Frictional anchors - Safety requirements and test methods
EN 12276:1998/AC:2000 Mountaineering equipment - Frictional anchors - Safety requirements and test methods
EN 12277:2007 Mountaineering equipment - Harnesses - Safety requirements and test methods
EN 12278:2007 Mountaineering equipment - Pulleys - Safety requirements and test methods
EN ISO 12402-2:2006 Personal flotation devices - Part 2: Lifejackets, performance level 275 - Safety requirements (ISO 12402-2:2006)
EN ISO 12402-3:2006 Personal flotation devices - Part 3: Lifejackets, performance level 150 - Safety requirements (ISO 12402-3:2006)
EN ISO 12402-4:2006 Personal flotation devices - Part 4: Lifejackets, performance level 100 - Safety requirements (ISO 12402-4:2006)
EN ISO 12402-5:2006 Personal flotation devices - Part 5: Buoyancy aids (level 50) - Safety requirements (ISO 12402-5:2006+Cor. 1:2006)
EN ISO 12402-6:2006 Personal flotation devices - Part 6: Special purpose lifejackets and buoyancy aids - Safety requirements and additional test methods (ISO 12402-6:2006)
EN ISO 12402-8:2006 Personal flotation devices - Part 8: Accessories - Safety requirements and test methods (ISO 12402-8:2006)
EN ISO 12402-9:2006 Personal flotation devices - Part 9: Test methods (ISO 12402-9:2006)
EN ISO 12402-10:2006 Personal flotation devices - Part 10: Selection and application of personal flotation devices and other relevant devices (ISO 12402-10:2006)
EN 12477:2001 Protective gloves for welders
EN 12477:2001/A1:2005 Protective gloves for welders
EN 12492:2000 Mountaineering equipment - Helmets for mountaineers - Safety requirements and test methods
EN 12492:2000/A1:2002 Mountaineering equipment - Helmets for mountaineers - Safety requirements and test methods
EN 12568:1998 Foot and leg protectors - Requirements and test methods for toecaps and metal penetration resistant inserts
EN 12628:1999 Diving accessories - Combined buoyancy and rescue devices - Functional and safety reqirements, test methods
EN 12841:2006 Personal fall protection equipment - Rope access systems - Rope adjustment devices
EN 12941:1998 Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating a helmet or a hood - Requirements, testing, marking
EN 12941:1998/A1:2003 Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating a helmet or a hood - Requirements, testing, marking
EN 12942:1998 Respiratory protective devices - Power assisted filtering devices incorporating full face masks, half masks or quarter masks - Requirements, testing, marking
EN 12942:1998/A1:2002 Respiratory protective devices - Power assisted filtering devices incorporating full face masks, half masks or quarter masks - Requirements, testing, marking
EN 13034:2005 Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemical (type 6 and type PB [6] equipment)
EN 13061:2001 Protective clothing - Shin guards for association football players - Requirements and test methods
EN 13087-1:2000 Protective helmets - Test methods - Part 1: Conditions and conditioning
EN 13087-1:2000/A1:2001 Protective helmets - Test methods - Part 1: Conditions and conditioning
EN 13087-2:2000 Protective helmets - Test methods - Part 2: Shock absorption
EN 13087-2:2000/A1:2001 Protective helmets - Test methods - Part 2: Shock absorption
EN 13087-3:2000 Protective helmets - Test methods - Part 3: Resistance to penetration
EN 13087-3:2000/A1:2001 Protective helmets - Test methods - Part 3: Resistance to penetration
EN 13087-4:2000 Protective helmets - Test methods - Part 4: Retention system effectiveness
EN 13087-5:2000 Protective helmets - Test methods - Part 5: Retention system strength
EN 13087-6:2000 Protective helmets - Test methods - Part 6: Field of vision
EN 13087-6:2000/A1:2001 Protective helmets - Test methods - Part 6: Field of vision
EN 13087-7:2000 Protective helmets - Test methods - Part 7: Flame resistance
EN 13087-7:2000/A1:2001 Protective helmets - Test methods - Part 7: Flame resistance
EN 13087-8:2000 Protective helmets - Test methods - Part 8: Electrical properties
EN 13087-8:2000/A1:2005 Protective helmets - Test methods - Part 8: Electrical properties
EN 13087-10:2000 Protective helmets - Test methods - Part 10: Resistance to radiant heat
EN 13138-1:2003 Buoyant aids for swimming instruction - Part 1: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be worn
EN 13158:2000 Protective clothing - Protective jackets, body and shoulder protectors for horse riders - Requirements and test methods
EN 13178:2000 Personal eye-protection - Eye protectors for snowmobile users
EN 13274-1:2001 Respiratory protective devices - Methods of test - Part 1: Determination of inward leakage and total inward leakage
EN 13274-2:2001 Respiratory protective devices - Methods of test - Part 2: Practical performance tests
EN 13274-3:2001 Respiratory protective devices - Methods of test - Part 3: Determination of breathing resistance
EN 13274-4:2001 Respiratory protective devices - Methods of test - Part 4: Flame tests
EN 13274-5:2001 Respiratory protective devices - Methods of test - Part 5: Climatic conditions
EN 13274-6:2001 Respiratory protective devices - Methods of test - Part 6: Determination of carbon dioxide content of the inhalation air
EN 13274-7:2008 Respiratory protective devices - Methods of test - Part 7: Determination of particle filter penetration
EN 13274-8:2002 Respiratory protective devices - Methods of test - Part 8: Determination of dolomite dust clogging
EN 13277-1:2000 Protective equipment for martial arts - Part 1: General requirements and test methods
EN 13277-2:2000 Protective equipment for martial arts - Part 2: Additional requirements and test methods for instep protectors, shin protectors and forearm protectors
EN 13277-3:2000 Protective equipment for martial arts - Part 3: Additional requirements and test methods for trunk protectors
EN 13277-3:2000/A1:2007 Protective equipment for martial arts - Part 3: Additional requirements and test methods for trunk protectors
EN 13277-4:2001 Protective equipment for martial arts - Part 4: Additional requirements and test methods for head protectors
EN 13277-4:2001/A1:2007 Protective equipment for martial arts - Part 4: Additional requirements and test methods for head protectors
EN 13277-5:2002 Protective equipment for martial arts - Part 5: Additional requirements and test methods for genital protectors and abdominal protectors
EN 13277-6:2003 Protective equipment for martial arts - Part 6: Additional requirements and test methods for breast protectors for females
EN ISO 13287:2007 Personal protective equipment - Footwear - Test method for slip resistance (ISO 13287:2006)
EN 13356:2001 Visibility accessories for non-professional use - Test methods and requirements
EN 13484:2001 Helmets for users of luges
EN 13546:2002+A1:2007 Protective clothing - Hand, arm, chest, abdomen, leg, foot and genital protectors for field hockey goal keepers, and shin protectors for field players - Requirements and test methods
EN 13567:2002+A1:2007 Protective clothing - Hand, arm, chest, abdomen, leg, genital and face protectors for fencers - Requirements and test methods
EN 13594:2002 Protective gloves for professional motorcycle riders - Requirements and test methods
EN 13595-1:2002 Protective clothing for professional motorcycle riders - Jackets, trousers and one piece or divided suits - Part 1: General requirements
EN 13595-2:2002 Protective clothing for professional motorcycle riders - Jackets, trousers and one-piece or divided suits - Part 2: Test method for determination of impact abrasion resistance
EN 13595-3:2002 Protective clothing for professional motorcycle riders - Jackets, trousers and one-piece or divided suits - Part 3: Test method for determination of burst strength
EN 13595-4:2002 Protective clothing for professional motorcycle riders - Jackets, trousers and one-piece or divided suits - Part 4: Test method for determination of impact cut resistance
EN 13634:2002 Protective footwear for professional motorcycle riders - Requirements and test methods
EN 13781:2001 Protective helmets for drivers and passengers of snowmobiles and bobsleighs
EN 13794:2002 Respiratory protective devices - Self-contained closed-circuit breathing apparatus for escape - Requirements, testing marking
EN 13819-1:2002 Hearing protectors - Testing - Part 1: Physical test methods
EN 13819-2:2002 Hearing protectors - Testing - Part 2: Acoustic test methods
EN 13832-1:2006 Footwear protecting against chemicals - Part 1: Terminology and test methods
EN 13832-2:2006 Footwear protecting against chemicals - Part 2: Requirements for footwear resistant to chemicals under laboratory conditions
EN 13832-3:2006 Footwear protecting against chemicals - Part 3: Requirements for footwear highly resistant to chemicals under laboratory conditions
EN 13911:2004 Protective clothing for firefighters - Requirements and test methods for fire hoods for firefighters
EN 13921:2007 Personal protective equipment - Ergonomic principles
EN 13949:2003 Respiratory equipment - Open-circuit self-contained diving apparatus for use with compressed Nitrox and oxygen - Requirements, testing, marking
EN ISO 13982-1:2004 Protective clothing for use against solid particulate chemicals - Part 1: Performance requirements for chemical protective clothing providing protection to the full body against airborne solid particulates (type 5 clothing) (ISO 13982-1:2004)
EN ISO 13982-2:2004 Protective clothing for use against solid particulates - Part 2: Test method for determination of inward leakage of aerosols of fine particles into suits (ISO 13982-2:2004)
EN ISO 13995:2000 Protective clothing - Mechanical properties - Test method for the determination of the resistance to puncture and dynamic tearing of materials (ISO 13995:2000)
EN ISO 13997:1999 Protective clothing - Mechanical properties - Determination of resistance to cutting by sharp objects (ISO 13997:1999)
EN ISO 13998:2003 Protective clothing - Aprons, trousers and vests protecting against cuts and stabs by hand knives (ISO 13998:2003)
EN 14021:2003 Stone shields for off-road motorcycling suited to protect riders against stones and debris - Requirements and test methods
EN 14052:2005 High performance industrial helmets
EN 14058:2004 Protective clothing - Garments for protection against cool environments
EN ISO 14116:2008 Protective clothing - Protection against heat and flame - Limited flame spread materials, material assemblies and clothing (ISO 14116:2008)
EN 14120:2003+A1:2007 Protective clothing - Wrist, palm, knee and elbow protectors for users of roller sports equipment - Requirements and test methods
EN 14126:2003 Protective clothing - Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents
EN 14143:2003 Respiratory equipment - Self-contained re-breathing diving apparatus
EN 14225-1:2005 Diving suits - Part 1: Wet suits - Requirements and test methods
EN 14225-2:2005 Diving suits - Part 2: Dry suits - Requirements and test methods
EN 14225-3:2005 Diving suits - Part 3: Actively heated or cooled suit (systems) - Requirements and test methods
EN 14225-4:2005 Diving suits - Part 4: One atmosphere suits (ADS) - Human factors requirements and test methods
EN 14325:2004 Protective clothing against chemicals - Test methods and performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages
EN 14328:2005 Protective clothing - Gloves and armguards protecting against cuts by powered knives - Requirements and test methods
EN 14360:2004 Protective clothing against rain - Test method for ready made garments - Impact from above with high energy droplets
EN 14387:2004+A1:2008 Respiratory protective devices - Gas filter(s) and combined filter(s) - Requirements, testing, marking
EN 14404:2004 Personal protective equipment - Knee protectors for work in the kneeling position
EN 14435:2004 Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with half mask designed to be used with positive pressure only - Requirements, testing, marking
EN 14458:2004 Personal eye-equipment - Faceshields and visors for use with firefighters’ and high performance industrial safety helmets used by firefighters, ambulance and emergency services
EN ISO 14460:1999 Protective clothing for automobile racing drivers - Protection against heat and flame - Performance requirements and test methods (ISO 14460:1999)
EN ISO 14460:1999/A1:2002 Protective clothing for automobile racing drivers - Protection against heat and flame - Performance requirements and test methods - Amendment 1: Modified flexion test (ISO 14460:1999/Amd 1:2002)
EN 14529:2005 Respiratory protective devices - Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with half mask designed to include a positiv pressure lung governed demand valve for escape purposes only - Requirements, testing, marking
EN 14572:2005 High performance helmets for equestrian activities
EN 14593-1:2005 Respiratory protective devices - Compressed air line breathing apparatus with demand valve - Part 1: Apparatus with a full face mask - Requirements, testing, marking
EN 14593-2:2005 Respiratory protective devices - Compressed air line breathing with demand valve - Part 2: Apparatus with a half mask at positive pressure - Requirements, testing, marking
EN 14594:2005 Respiratory protective devices - Continuous flow compressed air line breathing apparatus - Requirements, testing, marking
EN 14605:2005 Protective clothing for use against liquid chemicals - Performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3 ) or spray-tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (Types PB [3] and PB [4])
EN 14786:2006 Protective clothing - Determination of resistance to penetration by sprayed liquid chemicals, emulsions and dispersions - Atomizer test
EN ISO 14877:2002 Protective clothing for abrasive blasting operations using granular abrasives (ISO 14877: 2002)
EN ISO 15025:2002 Protective clothing - Protection against heat and flame - Method of test for limited flame spread (ISO 15025:2000)
EN ISO 15027-1:2002 Immersion suits - Part 1: Constant wear suits, requirements including safety (ISO 15027-1:2002)
EN ISO 15027-2:2002 Immersion suits - Part 2: Abandonment suits, requirements including safety (ISO 15027-2:2002)
EN ISO 15027-3:2002 Immersion suits - Part 3: Test methods (ISO 15027-3:2002)
EN 15090:2006 Footwear for firefighters
EN 15333-1:2008 Respiratory equipment - Open-circuit umbilical supplied compressed gas diving apparatus - Part 1: Demand apparatus
EN 15614:2007 Protective clothing for firefighters - Laboratory test methods and performance requirements for wildland clothing
EN ISO 15831:2004 Clothing - Physiological effects - Measurement of thermal insulation by means of a thermal manikin (ISO 15831:2004)
EN ISO 17249:2004 Safety footwear with resistance to chain saw cutting (ISO 17249:2004)
EN ISO 17249:2004/A1:2007 Safety footwear with resistance to chain saw cutting - Amendment 1 (ISO 17249:2004/Amd 1:2007)
EN ISO 20344:2004 Personal protective equipment - Test methods for footwear (includes corrigendum AC:2005) (ISO 20344:2004+Cor.1:2005)
EN ISO 20344:2004/A1:2007 Personal protective equipment - Test methods for footwear - Amendment 1 (ISO 20344:2004/Amd 1:2007)
EN ISO 20345:2004 Personal protective equipment - Safety footwear (includes corrigendum AC:2007) (ISO 20345:2004+Cor. 2:2006)
EN ISO 20345:2004/A1:2007 Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 (ISO 20345:2004/Amd 1:2007)
EN ISO 20346:2004 Personal protective equipment - Protective footwear (includes corrigendum AC:2007) (ISO 20346:2004+Cor. 2:2006)
EN ISO 20346:2004/A1:2007 Personal protective equipment - Protective footwear - Amendment 1 (ISO 20346:2004/Amd 1:2007)
EN ISO 20347:2004 Personal protective equipment - Occupational footwear (includes corrigendum AC:2007) (ISO 20347:2004+Cor. 2:2006)
EN ISO 20347:2004/A1:2007 Personal protective equipment - Occupational footwear - Amendment 1 (ISO 20347:2004/Amd 1:2007)
EN 24869-1:1992 Acoustics - Hearing protectors - Subjective method for the measurement of sound attenuation (ISO 4869-1:1990)
EN 50286:1999 Electrical insulating protective clothing for low-voltage installations
EN 50321:1999 Electrically insulating footwear for working on low voltage installations
EN 50365:2002 Electrically insulating helmets for use on low voltage installations
EN 60743:2001 Live working - Terminology for tools, equipment and devices (IEC 60743:2001)
EN 60895:2003 Live working - Conductive clothing for use at nominal voltage up to 800 kV a.c. and ± 600 kV d.c. (IEC 60895:2002, MOD)
EN 60903:2003 Live working - Gloves of insulating material (IEC 60903:2002+Corr.:2003, MOD)
EN 60984:1992 Sleeves of insulating material for live working (IEC 60984:1990, MOD+am1:2002)
EN 60984:1992/A11:1997 Sleeves of insulating material for live working
  • Kontakti
Zavarivanje.info -

Zavarivanje.info

Pošaljite upit

Ram Rijeka Cebora Kemmpi Strojopromet
Zavarivanje

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.