RAMShopSite

 • Oprema i alati za autogeno rezanje i zavarivanje
 • Zaštitna oprema, odjeća i obuća za autogeno rezanje i zavarivanje
Ram Rijeka Cebora Kemmpi Strojopromet

Suvremeni pristup osobnoj zaštiti zavarivača

UVOD

Kad je u pitanju spajanje metalnih proizvoda, zavarivanje najčešće nema bolje alternative. Ta ćinjenica važi praktički za sve grane industrije i sve načine proizvodnje bez obzira radi li se o pojedinačnoj, maloserijskoj ili masovnoj proizvodnji. O tome govore objektivni kriteriji kao što su optimizacija u smislu nosivosti, pouzdanosti i cijene proizvoda. Nažalost, pri zavarivanju nastaju i brojene ozljede i natprosječno oboljevanje radnika. Znači, najveći zavarivački problemi nisu u tehničkom izvođenju zavarivanja i postizanju odgovarajuće kvalitete zavarenih spojeva, već u očuvanju zdravlja zavarivača. Ugroženosti na radnom mjestu zavarivača su tolike da je nužan cjeloviti pristup rješavanju prisutnih opasnosti. Ali, na tom području primjećuje se pomanjkanje stručnog znanja, normativa i zakonskih propisa. Često je skoro nezamislivo da su unatoč natprosječno velikim zdrastvenim problemima zavarivača, pravilnici o upotrebi osobnih zaštitnih sredstava još uvijek jako općeniti. Najveće prepreke u rješavanju tih problema pojavljuju se kod tehnomenadžerskih struktura i poslodavaca kojima je profit na prvom mjestu. Ironija je u tome da bi kod objektivnog gledanja kroz prizmu novca baš oni morali biti najmočniji pokretači upotrebe najkvalitetnije zaštitne opreme. Jer, realni doprinos ka profitu tvrtki stvaraju visoko kvalitetni i zadovoljni radnici koji mogu svoj posao obavljati na tako visokoj razini što je moguće dulje.

Iz godišnjih izvještaja mnogih tvrtki-koji pružaju dokumentirane podatke o stanju na radnim mjestima, kao i pregled podataka o stanju ozljeda na radu i profesionalnim bolestima- često se može zaključiti da je neupotreba ili upotreba neadekvatne osobne zaštitne opreme jedan od glavnih uzroka nastanka ozljeda i profesionalnih bolesti radnika. Najveći broj ozljeda i/ili profesionalnih bolesti odnosi se na rad u suviše bučnom prostoru i rad s raznim toksičnim tvarima.

Za zavarivače, koji rade u natprosječnio opasnim radnim uvijetima, trebali bi biti izrađeni posebni pravilnici o nužnosti upotrebe najkvalitetnijih osobnih zaštitnih sredstava. Na kraju, to nije nikakav luksuz, već investicija koja se u prosjeku najbrže isplati i dugoročno donosi najveći profit. Toga bi morali biti svijesni prije svega zavarivači, a stručno osoblje trebalo bi humanim i ekonomskim argumentima uvjeriti one koji to ne/žele shvatiti.

ZNAČAJ OSOBNE ZAŠTITE

Uporaba osobnih zaštitnih sredstava je veoma značajna kod svakog posla, a pogotovo kod zavarivanja. Najveći razlog da se osobna zaštitna sredstva kod zavarivanja puno manje upotrebljavaju nego bi to bilo poželjno je u nepoznavanju brojnih opasnosti kojes u često na prvi pogled nevidljive čak i stručnim osobama. Za mnoge od tih opasnosti može se tvrditi da još nisu dovoljno ispitane kao na primjer elektromagnetna polja i prisutnost ionizirajućih plinova. Ali, dobro su poznate druge „vidljive“ opasnosti, koje izazivaju trajne štetne učinke na zdravlje radnika, kao što su otrovni plinovi, čestice prašine, buka i neprikladnost radnog položaja. Ipak se i ove opasnosti u realnim proizvodnim uvjetima opet premalo ozbiljno uvažavaju.
Kad su u pitanju oči, tu jednostavno nema alternative osim potpune zaštite. Mnogi procesi zavarivanja i toplinskog rezanja metala zrače za oči opasnu ultraljubičastu i infracrvenu svjetlost, zbog čega može doći do upale mrežnice i opeklina rožnice. Takve su ozljede očiju najčešće, zbog kojih zavarivači traže pomoć lječnika. Samo u SAD-u se zbog ozljeda očiju utroši u prosjeku preko 300 milijuna dolara godišnje za lječenje i nadoknadu odštete zbog izostanka sa posla.

Kod svakog postupka zavarivanja nastaje emisija zavarivačkog dima u kojem se nalaze razne vrste plinova, metalnih para i krutih čestica. Opasnosti koje uzrokuje zavarivački dim prilično se brzo primjete kao nadraživanje očiju i kože. Neke od oapasnosti, kao npr. upala grla, bronhijalne poteškoće i zamorenost, primjete se nešto kasnije. Ali, najveće su one opasnosti koje se mogu primejtiti tek nakon dužeg taloženja. U literaturi se opisuje utjecaj vrlo malih, tzv. Ultra finih čestica, promjera manjih od 0,1 µm koje prvenstveno utječu na respiratorni, pa i nervni sustav zavarivača. O tim utjecajima se još uvijek ne zna dovoljno, iako se baš na tom području u razvijenim industrijskim zemljama provode opsežna istraživanja.

Zna se da je kod zavarivača oboljevanje i prisutnost karcinoma pluća približno 40 % veće nego kod ostalih profesinonalnih radnika. Također se zna za veću vjerovatnost oboljevanja zavarivača od glavobolje, depresije i Parkinsonove bolesti, pogotovo za one koje rade sa teškim metalima, kao što su Mn, Ni i Cr.

Vrlo dobro je poznato da zavarivači ručnih postupaka zavarivanja ne upotrebljavaju osobnu opremu za zaštitu sluha. Naime, zavarivačima su vid, sluh i opip elementarni senzori preko kojih oni upravljaju postupkom zavarivanja. Ipak, čujni zvuk koji je uzrokovan fizikalnim promjenama kod zavarivanja može biti neprijatan, pogotovo kad se radi o impulsnom zavarivanju. Kad se ne može adekvatno smanjiti buka u njezinom izvoru, zavarivači se mogu zaštititi sa selektivnom zaštitom sluha i na taj način očuvati nužnu čujnu spregu s postupkom zavarivanja.

Specifičnu kategoriju osobne zaštite predstavlja smanjivanje ergonomskog opterećenja zavarivača. Ta zaštita mora biti prilagođena za određeno radno mjesto, određeni postupak zavarivanja i za konkretnog zavarivača. Naime, velika i dugotrajna koncetracija, statičko muskulaturno opterećenje, usiljeni položaji i neprijatna okolina (temperatura, propuh buka) izazivaju kod velikog broja zavarivača uz organska oštećenja (muskulatorno-koštane) i psihičke poteškoće koje se pojavljuju već tijekom jednog radnog dana, a pogotovo se očituju u duljem razdoblju.

ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA VRSTU I OPSEG OPASNOSTI

Zavarivanje i srodni postupci, kao što su lemljenje, toplinsko rezanje i naštrcavanje metala ubrajaju se u prljave proizvodne tehnologije. Količina nastale prljavštine i pratećih opasnosti uvelike ovisi o samom tehnološkom postupku. S obzirom da postoji preko 30-tak elementarnih postupaka zavarivanja koji se izvode u veoma različitoj radnoj okolini i sa različitim parametrima, jasno je da će vrste i opseg nastalih opasnosti biti veoma različiti u konkretnom slučaju. Iako je kod praktički svih postupaka zavarivanja načelno veoma dobra opća zaštita, potrebno je naročito voditi računa o osobnoj zaštiti koja mora uvijek proizlaziti iz postojećih realnih opasnosti (slika 1)

ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA VRSTU I OPSEG OPASNOSTI

Postupak zavarivanja

Najveći broj postupaka zavarivanja izvodi se taljenjem osnovnog i dodatnog materijala (ako se upotrebljava). Zbog visoke temperature, djelovanja elektromagnetnih i gravitacijskih sila i kemijskih reakcija, pojavljuju se mnoge opasnosti, prije svega svjetlosno zračenje, štrcanje rastaljenog metala, zavarivački dim, pa i buka.

Konstrukcija i okoliš

Odlučuje o izboru vrste postupka i načinu zavarivanja. Kod istog materijala i istog postupka zavarivanja može biti velika razlika ako se zavaruje u pogodnom položaju, kao npr u radnoj kabini ili u prisilnom položaju, kao npr na skeli.

Osnovni i dodatni materijali

Vrsta i debljina osnovnog materijala u najvećoj mjeri određuju vrstu i debljinu dodatnog materijala. Glede opasnosti i odgovarajuće zaštite, posebna pozornost mora biti posvećena prisutnosti teških metala.

Površina i parametri

Površina i parametri slično kao i vrsta zavarivanog materijala imaju veliki utjecaj na opasnosti i stanje površine osnovnog materijala, kao i parametri zavarivanja. To se pogotovo odnosi na materijale koji su bili prethodno zaštićeni sa Zn ili Al prevlakom. U takvim slučajevima ne samo da je potrebno prilagoditi parametre zavarivanja, nego je potrebna i puno pouzdanija osobna zaštitna oprema.

NOVE SPOZNAJE I DOSTIGNUĆA

Nove spoznaje o štetnim učincima koji su izloženi zavarivači, pa i radnici u neposrednoj blizini zavarivačkih radnih mjesta, pridonjele su uvođenju strožih normativa kako na opčoj tako i na osobnoj razini.
Poboljšanje osobne zaštite očituje se kod zaštite očiju i lica, smanjivanja količine udisane prašine, smanjivanja čujnog opterećenja i boljih ergonomskih uvijeta rada.

Zaštita očiju i lica

Budući da se kod elektrolučnih postupaka zavarivanja pojavljuje intenzivno zračenje ultraljubičaste svijetlosti, koja se i uvelike reflektira od svjetlijih površina u okolini, suvremena maska mora biti dizajnirana tako da štiti cijelu površinu lica, pa i vrat. Uz to, maska mora biti što laganija, s mogućnošću optimalne prilagodbe obliku i dimenziji glave zavarivača. Najznačajniji dio suvremene maske za zavarivanje je svjetlosni filtar. Njegov način rada zasniva se na polarizaciji tekućih kristala koja omugućava normalnu vidljivost dok nije uspostavljen električni luk, a potpuno blokira ultraljubičaste i infracrvene zrake kad se uspostavi luk (slika 2).

Zaštita očiju i lica

Zaštitnu masku izvornog dizajna s ugrađenim automatskim svjetlosnim modulom, vrhunskih optičkih karakteristika proizvodi ljubljanska tvrtka Balder (slika 3). Zaštitno staklo na osnovi tekućih kristala koje proizvodi navedena tvrtka ima trenutno jedina na svijetu sve vrednovane parcijalne karakteristike ocijenjene s najvišom mogućom ocjenom 1/1/1/1 (Lužar, 2010). Drugim riječima, to znači da prema normi HRN EN 379 (2008) njihova zaštitna stakla imaju najmanju deformaciju slike i najmanje sipanje svijetlosti, osiguravaju najveću kompaktnost i kompenzaciju kutne ovisnosti.

Težina maske bez filtera je nevjerovatnih 400 g. Cerifikati: CE, DIN i DIN Plus.

Zaštita zavarivača

Filter GRAND DS ADC Plus

 • 110 X 110 mm
 • Unutarnje podešavanje zatamljenja 9-13
 • Unutarnje podešavanje osjetljivosti
 • Unutarnja postavka odgode
Filter GRAND DS ADC Plus

Filter POWER DS ADC Plus

 • 110 X 110 mm
 • Unutarnje podešavanje zatamljenja 9-13
 • Unutarnje podešavanje osjetljivosti
 • Unutarnja postavka odgode
Filter POWER DS ADC Plus

Filter SQ913

 • 110 X 110 mm
 • Unutarnje podešavanje zatamljenja 9-13
 • Unutarnje podešavanje osjetljivosti
Filter SQ913

Zaštita dišnih organa

Kod zavarivanja, pogotovo kad se radi o elektrolučnim postupcima, oslobađa se više vrsta otrovnih i inertnih plinova, kao i dimova u kojem se mogu naći tvrde čestice različitih dimenzija (slika 4).

Zaštita dišnih organa

Ako su u zraku prisutne štetne tvari i ako je njihova maksimalna koncentracija viša od dopuštene (MDK, tijekom 8 sati rada), govori se o nedopuštenom onečišćenju zraka. Postoje li okolnosti da neko radno mjesto nije moglo biti sanirano tehničkim, organizacijskim ili drugim mjerama, apsolutno je nužna upotreba prikladne osobne zaštitne opreme, i to za zavarivača ili bilo koju drugu osobu koja se nađe u neposrednoj blizini opasnostima zavarivanja. Znači, prikladnu osobnu zaštitnu opremu dužni su upotrebljavati svi koji su izloženi opasnostima od oslobođenih plinova i zavarivačkog dima (HRN EN 379, 2008). Ključni sastavni dio dimnih plinova u tvrde mineralne i metalne čestice (Slika 5).

Zaštita dišnih organa

Jednom dijelu čestica nemoguće je u potpunosti spriječiti ulazak u pluća radnika. Te čestice preko pluća ulaze i u druge organe čovjeka (slika 6-lijevo). Postojeći propisi dopuštaju da je na radnom mjestu u zraku MDK prašine 6 mg/m3tvrdih čestica. To znači da se kod prosječne količine udisanog zraka tijekom jedne godine u tijelu radnika nataloži čak 11 g tvrdih čestica (slika 6-desno).

Zaštita dišnih organa

Budući da se sa običnom zaštitom ne može uvijek uspješno osigurati dovoljno kvalitetno odsisavanje dimnih plinova, nužna je upotreba zaštitnih maski s instaliranim respiratornim sustavom (slika 7 –lijevo). To se pogotovo odnosi na slučajeve kad se zavarivanje izvodi u zatvorenim prostorijama (slika7- desno).

Zaštita dišnih organa

kompletni sistemi za zaštitu dišnih organa

Kod upotrebe respiratornih sustava potrebno je voditi računa o potrošnji filtriranih uložaka i vremenskom smanjivanju njihova kapaciteta (slika 8)

kompletni sistemi za zaštitu dišnih organa

Ukoliko ventilacija u prostoru u kojem obavljate zavarivanje nije dobro riješena bilo bi dobro koristiti sustave koji se spajaju na komprimirani zrak kao što su prikazani ovi na doljnjoj slici

Kompletni sistemi za spajanje na sustav sa čistim zrakom

Zaštita sluha

Buka je definirane kao nepoželjan zvuk koji može biti u širom rasponu a najčešće se izražava s razinom zračnog tlaka u decibelima (slika 9).

Zaštita sluha

Buka šteti radniku na različite načine, s ozljedom slušnih organa, što uzrokuje trajne posljedice, ili preko nervnog sustava što utječe na raspoloženje radnika. Kod zavarivanja može se pojaviti buka u impulsnom ili kontinuiranom obliku različitog intenziteta.
Slično kao što važi za utjecaj dimnih plinova, da štetni utjecaji nisu vidljivi odmah, važi i za buku. Nagluhost uzrokuje zdravstvene poteškoće i povećava rizik od ozljeda na radu. Suvremeni zaštitni sustavi omogućavaju selektivnu zaštitu od buke. Plastični ušni ulošci smanjuju čujno opterećenje radnika na najmanju moguću mjeru, pogodni su za upotrebu u kombinaciji s drugom zaštitnom opremom. Najbitnije je da je filtar za prigušivanje moguće podešavati s obzirom na buku okoline (slika 10).

U svrhu izbora odgovarajuće osobne zaštitne opreme za sluh potrebno je najprije provesti mjerenje razine buke i na taj način dobiti pouzdane i precizne brojčane podatke. Zahvaljujući novoj generaciji bukomjera i dozimetara buke, te uz pomoć novih normativa (HRN EN 379:2008) to ne bi trebao biti pretjerano težak problem. Ove norme obuhvaćaju različite vrste štitnika sluha i opisuju: načine njihova djelovanja, zahtjeve kojima treba udovoljiti pri odabiru odgovarajućih štitnika sluha, trajanje uporabe, njegu,održavanje,ispitivanje, zamjenu i njihovo skladištenje.

Ljudi su različiti: za isti radni okoliš neki će odabrati ušne čepiće, neki ušne štitnike, a neki će se odlučiti za semiauralne štitnike. Vrhunac „individualizacije“ vjerojatno su čepići oblikovani „po mjeri“. Takvi čepići često se nazivaju otoplastika. Izrađuju se od specijalnih plastičnih materija (silikona ili akrila) i oblikuju se za svakog korisnika (osobu) posebno prema prethodnom izrađenom „odljevku“ oblika slušnog kanla korisnika, što znači da su maksimalno individualno prilagođeni (slika 10). U otoplastični uložak ugrađen je posebni ventil za prigušivanje buke koji, također, omogućava prozračivanje unutarnjeg dijela sluhovoda. Otoplastika je inicijalno skupa, no istodobno pruža najveću vjerojatnost da će pristajati svojem nositelju i pružiti mu potrebnu razinu zaštite. Uz to se može očekivati da će individualno izdanu osobnu zaštitnu opremu radnici maksimalno čuvati, pa ima naznake da cijena ovakve zaštite ne mora biti najviša.

Detaljnije o zaštiti sluha pogledajte klikom na sliku ovih antifona

Zaštita sluha

Ostala zaštita

U ostale suvremene elemente osobne zaštite mogu se ubrojiti sva tradicionalna sredstva osobne zaštite koja su izrađena u skladu s najnovijim spoznajama i u smislu poboljšanja karakteristika upotrijebljenih materijala (odijela od negorivih materijala) i izrade točno po mjeri konkretnog radnika (radna obuća); (slika 11).

Detaljnije o negorivim odijelima možete pogledati na ovom linku

U tu kategoriju se svrstava i sređivanje radnog mjesta u skladu s najnovijim ergonomskim spoznajama. To znači da je po mogućnosti svako radno mjesto zavarivača prilagođeno vrsti proizvoda, postupku zavarivanja i po potrebi potpomognuto s ostalim pomoćnim sredstvima, uključujući i robotsko posluživanje.

Zaštita zavarivača

ZAKLJUČAK

Dakle, svaki je poslodavac u obvezi pobrinuti se za sigurnost i zdravlje radnika kojeg zapošljava, polazeći od osnovne pretpostavke da radnik ima pravo raditi na takvom radnom mjestu na kojem mu je zajamčena sigurnost i zdravlje.

Pri tom je poslodavac dužan osigurati radniku opremu za osobnu zaštitu na radu bez naplate, održavati je u ispravnom stanju, osposobiti radnika za njezinu ispravnu uporabu, kao i omogućiti njihovu uporabu. To dakako vrijedi za one slučajeve kad sredstva za rad i radni prostor i pored provedenih i drugih zaštitnih mjera ne jamče sigurnost i zdravlje na radnom mjestu. Poslodavac je nadalje u obvezi osigurati periodične preglede radnog okoliša, periodičke preglede i ispitivanja radne opreme, njezinu potpunu ispravnost i funkcionalnost, te zdravstvene preglede radnika.

 • Vezani dokumenti
 • Kontakti
Zavarivanje.info -

Zavarivanje.info

Pošaljite upit

Ram Rijeka Cebora Kemmpi Strojopromet
Zavarivanje

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.